Rujan 29, 2023

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

GPOP RUTINA: GLEDAJ - PROCJENJUJ - ODLUČUJ - POSTUPAJ (engl: LADA rutina, kratica za Look, Assess, Decide, Act)

U suradnji Službe za javni red i sigurnost Policijske uprave, PP Koprivnica i MK Roosters održano je edukativno predavanje članovima rečenog moto kluba i njihovim gostima.

Na prometnicama u Republici Hrvatskoj vozači motocikala/mopeda sudjeluju u 27 % teških prometnih nesreća i predstavljaju jednu od ranjivih skupina.

 

Stranica 1 od 15