Ožujak 04, 2024

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

NPSCP 2020-2030: Globalni akcijski plan cestovne sigurnosti prometa za 2011.-2020.

Usvojene pozitivne europske i svjetske smjernice obuhvaćaju važnu europsku i svjetsku zakonsku regulativu iz područja sigurnosti cestovnog prometa te su kao takve analizirane i usvojene u Nacionalnom planu

 

 

 

Naziv dokumenta

Izdaje

Godina

Global Plan for the Decade of Action for Road Safety 2011- 2020 (Globalni akcijski plan za Desetljeće sigurnosti cestovnog prometa 2011-2020)

UN

03./2010.

Towards a European road safety area: policy orientations on road safety 2011-2020 (Ususret europskom području sigurnosti na cestama: smjernice politike cestovne sigurnosti za razdoblje 2011.-2020.)

EU

07./2010.

Valletta Declaration (Deklaracija iz Valette)

EU

03./2017.

Strategic Action Plan on Road Safety (Akcijski plan cestovne sigurnosti)

EU

05./2018.

EU Road safety policy framework 2021-2030 - Next steps towards Vision Zero (Okvir politike EU-a za sigurnost na cestama za razdoblje 2021.-2030. – Sljedeći koraci prema Viziji nula)

EU

06./2019.

Towards the 12 voluntary global targets for road safety (Ususret 12 dobrovoljnih globalnih ciljeva za sigurnost na cestama)

UN

01./2020.

Stockholm Declaration (Stockholmska deklaracija)

UN

02./2020.

Sustainable Development Goals - SDG (Ciljevi održivog razvoja)

UN

2015.

RADAR project - Danube Transnational Programme (Projekt RADAR – Program Transnacionalne suradnje Dunav)

DTP

2018.-2021.

 

Globalni akcijski plan cestovne sigurnosti prometa za 2011.-2020.

 

U ožujku 2010., Opća skupština Ujedinjenih naroda (United Nations General Assembly) službeno proglašava razdoblje od 2011. do 2020., Desetljećem akcije sigurnosti cestovnog prometa (The Decade of Action for Road Safety 2011-2020). U sklopu aktivnosti Skupštine predstavljen je dokument koji je izradilo Udruženje sigurnosti cestovnog prometa Ujedinjenih naroda (United Nations Road Safety Collaboration) pod nazivom Globalni akcijski plan cestovne sigurnosti prometa 2011-2020 (Global Plan for the Decade of Action for Road Safety 2011-2020).

Kao temeljno načelo Plana navodi se „siguran pristup sustavu“ (Safe System Approach). Takav pristup odnosi se na što veću prilagodbu cestovnog sustava na ljudske pogreške i ranjivost. U pravilu se smatra da se zbog ljudske pogreške prometne nesreće ne mogu u potpunosti eliminirati, ali mogu se ublažiti njihove posljedice. Politika sigurnog pristupa sustavu ističe da je odgovornost nastanka prometnih nesreća i ublažavanja njihovih posljedica podijeljena na više nadležnih tijela koja imaju jasno definirane zadatke.

Kao opći cilj Plana navodi se stabilizacija, a zatim reduciranje broja smrtnih slučajeva do 2020. Cilj se planira postići kroz aktivnosti i mjere na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i globalnoj razini. Međutim, fokus dokumenta je na nacionalnim i lokalnim aktivnostima i mjerama.