Najčešći prekršaj pješaka je prelazak na crveno svjetlo

U Zagrebu tijekom provedene akcije "Zaštita pješaka" policija utvrdila 143 prekršaja

 

U utorak, 29. studenoga 2022. godine, na području Policijske uprave zagrebačke provedena je preventivno-represivna akcija „Zaštita pješaka“ u kojoj su policijski službenici pojačano nadzirali prekršaje pješaka i prekršaje vozača koji nisu poštovali obveze prema pješacima.

    

Tijekom provođenja akcije ukupno su utvrđena 143 prekršaja, od kojih se 52 prekršaja odnose na „Zaštitu pješaka“. Od tog broja 38 prekršaja počinili su pješaci, a 14 prekršaja vozači koji nisu poštovali obveze prema pješacima. Najčešći prekršaj kod pješaka je prolazak na crveno svjetlo - utvrđeno je ukupno 11 prekršaja, a kod vozača prema pješacima je nepropuštanje pješaka na pješačkom prijelazu - utvrđeno je ukupno 18 prekršaja.