SLOVO ZAKONA: Prekršaji nepoštivanja prometnog znaka

Statistika pokazuje da najčešće okolnosti koje su prethodile prometnim nesrećama su brzina neprimjerena uvjetima voženje, ali nepoštivanje prednosti prolaska ostale greške vozača. Česte su prometne nesreće zbog nepropisnog uključenja u promet ili/i zbog nepropisnog skretanja.

 

Prekršaji nepoštivanja prometnog znaka

 

U prvih devet mjeseci ove godine na području naše policijske uprave ukupno je evidentirano 19 024 prekršaja. Od toga je evidentirano 1 412 prekršaja nepoštivanja prometnog znaka.

 

Prednost prolaska

 

Radnja oduzimanja prednosti prolaska vozača sastoji se u tome da se nedovoljno ili olako procjeni brzina i smjer vožnje vozila koje ima prednost prolaska prometnicom te u trenutku poduzimanja radnje uključenja vozilom u promet ili skretanja, vozač vozila kojemu se oduzima prednost prolaska mora poduzeti radnju izbjegavanja udara (kočenje, skretanje i sl.) da bi se izbjegla prometna nesreća.

 

Propuštanje vozila i prednost prolaska propisane su člankom 57. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, a kršenjem odredbi tog članka propisana je novčana kazna u rasponu od 390 do 920 eura, dok će se vozaču koji je proglašen krivim za taj prekršaj odrediti zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom.

 

Prometni znak STOP

 

Na raskrižju obilježenim znakom izričitih naredbi „obavezno zaustavljanje“ ili kako ga vozači nazivaju „STOP“, obveza vozača je zaustavljanje prije ulaska u raskrižje i tek nakon toga obavljanje procijene elemenata propuštanja. Česta je i nedovoljna preglednost u prilaženju raskrižju. Vozač je obvezan po pravilu zaustavljanje obaviti neposredno pred oznakom ili postavljenim znakom, ali se tolerira i mjesto preglednosti kada to signalizacija ne zadovoljava. Kako se znak ili oznaka ne nalaze uvijek na liniji preglednosti, vozač i nakon zaustavljanja ponekad mora obaviti korekciju položaja vozila, da bi uočio sve potrebne elemente. Važno je naglasiti da se svaki vozač ponaosob, mora uvjeriti u situaciju prije ulaska sa sporedne ceste, a ne da se poistovjećuje s onim ispred. Zaustavljanje na ulazu u raskrižje nije zabranjeno, već neophodno dok se vozač ne uvjeri u sigurno uključivanje.

 

Člankom 12. stavkom 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama propisano je da su se sudionici u prometu dužni držati se ograničenja, zabrana i obveza izraženih pomoću postavljenih prometnih znakova, a novčanom kaznom u iznosu od 60 eura kuna kaznit će se sudionik koji postupi suprotno ovoj odredbi.

 

Ugrožavajuće radnje u prometu

 

Člankom 43. Zakona o sigurnosti prometa na cestama propisano je da sudionici u prometu koji namjeravaju na cesti ili drugoj prometnoj površini obaviti neku radnju vozilom (uključiti se u promet, prestrojiti, odnosno mijenjati prometnu traku, pretjecati, obilaziti, zaustavljati se, skretati udesno ili ulijevo, okretati se polukružno, voziti unatrag i sl.) ne smije početi takvu radnju ako time dovodi u opasnost druge sudionike u prometu ili imovinu. Prije započinjanja tih radnji vozač je dužan uvjeriti se da to može učiniti bez opasnosti za druge sudionike u prometu ili imovinu, vodeći pritom računa o položaju vozila te o smjeru i brzini kretanja. Novčanom kaznom u iznosu od 130 eura kaznit će se za prekršaj vozač ako postupi suprotno navedenim odredbama.

 

Nekorištenje pokazivača smjera

 

Svakodnevnim praćenjem stanja u prometu razvidno je da sudionici čine razne prekršaje, a jedan dio prekršaja ima za posljedicu lakše ili teže prometne nesreće. Jedan od takvih prekršaja je i ne davanje pokazivača smjera, propisano odredbama članka 44. Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Samo ne davanje pokazivača smjera pojedinog sudionika, može ugroziti ili u zabludu dovesti druge sudionike koji se kreću iza takvog sudionika ili mu dolaze iz suprotnog ili bočnih smjerova. Uz navedeno, svjedoci smo i čestih primjedbi sudionika u prometu, ali i raznih medija kao se navedeni prekršaj minorizira i nedovoljno sankcionira. Predmetni prekršaj učestalo se radi u prometu, što iritira druge sudionike u prometu i može, kako smo naveli dovesti i do težih prometnih nesreća.

 

Člankom 44. Zakona o sigurnosti prometa na cestama propisano je da je vozač dužan druge sudionike u prometu jasno i pravodobno upozoriti o svojoj namjeri, dajući im znak pomoću pokazivača smjera i stop svjetla ili, ako oni ne postoje, odgovarajući znakom rukom. Ako vozač daje znak pomoću pokazivača smjera, on ga mora davati za sve vrijeme obavljanja radnje vozilom, a nakon obavljene radnje mora prestati davati znak. Novčanom kaznom u iznosu od 30 eura kaznit će se za prekršaj vozač koji postupi suprotnom navedenim odredbama.