PROGRAM SANACJE PROMETNICA: Sanirano 280 opasnih mjesta na hrvatskim cestama

Od 2001. do danas Hrvatske ceste, navode u toj tvrtki, na državnim cestama sanirale su više od 280 opasnih mjesta, u što su investirale više od 270 milijuna kuna vlastita novca i novca iz Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa

 

Usporedbom podataka o prometnim nesrećama koje su evidentirane u trogodišnjem razdoblju prije sanacije te u istom razdoblju nakon sanacije opasnih mjesta, broj prometnih nesreća smanjen je za 76,2 posto, broj poginulih osoba manji je za 90,3 posto, teško ozlijeđenih za 75,3%, a lakše ozlijeđenih je 72,3 posto manje.

 

U Cestama stoga kažu da se, s obzirom na tako pozitivne rezultate, projekt identifikacije i sanacije opasnih mjesta i dalje sustavno provodi. Pritom je od 2017. aktualna i nova metodologija na osnovi koje HC provodi identifikaciju potencijalno opasnih mjesta za proteklo trogodišnje razdoblje na temelju dostupnih podataka o prometnim nesrećama i prometnom opterećenju.

 

U Cestama napominju i da najnovije izmjene europske Direktive o sigurnosti cestovne infrastrukture upućuju na uvođenje procjene sigurnosti cesta na cijeloj mreži te provođenje sustavnog i proaktivnog postupka mapiranja rizika i evaluacije sigurnosti prometa. Pritom, ističu, sve će se to u idućem razdoblju provoditi upravo pomoću specijalnog vozila koje sad nabavljaju. Uz to, prikupljeni podaci o kvaliteti kolnika poslužit će investitorima i za definiranje prioriteta za investiranje jer će biti razvidno koje investicije osiguravaju najveću korist.