Nakon jedanaest godina prosječna starost automobila prvi puta u padu

Prosječna starost automobila u 2018. godini iznosi 12,64 godine

 

Po prvi puta od 2007. godine zabilježen je pad prosječne starosti vozila M1 kategorije (motorna vozila namijenjena za prijevoz putnika koja osim sjedala za vozača imaju najviše osam sjedala), pa ona za 2018. godinu iznosi 12,64 godine. Kada govorimo o redovnim tehničkim pregledima, prosječna starost vozila M1 kategorije iznosi 13,45 godina, a razlika u ovom broju postoji zbog toga što od 1. siječnja 2018. godine nova vozila na redovni tehnički pregled moraju doći tek dvije godine nakon prve registracije vozila. Novim vozilima smatraju se ona vozila koja nisu registrirana, nisu bila u prometu i nisu starija od jedne godine (12 mjeseci).

 

Graf 1. - Prosječna starost vozila M1 kategorije (2018. godina):

Graf 2. - Prosječna starost na redovnom tehničkom pregledu (sve kategorije vozila, 2018. godina):

Tako prosječna starost cijelog hrvatskog voznog parka za 2018. godinu iznosi 14,62 godine.

 

Važno je naglasiti kako broj neispravnosti uvelike ovisi o starosti vozila, što se može vidjeti i iz sljedećeg grafa broj 3:

Posebno zabrinjava činjenica da je 70 posto vozila u RH staro deset i više godina, zbog čega je nadzor nad tim vozilima putem tehničkog pregleda iznimno važna aktivnost. Podatak koji i dalje zabrinjava, odnosi se na broj vozila s neispravnim sklopom na osnovnom redovnom tehničkom pregledu. Ukupan broj vozila s nedostatcima u 2018. godini iznosi 628,267 (sve vrste vozila), a najveći broj nedostataka odnosi se na uređaj za kočenje, osvjetljavanje i signalizaciju te osovine, kotače, pneumatike i ovjes.

Graf 4. - Broj vozila sa neispravnim sklopom na osnovnom RTP tijekom 2018. godine (sve vrste vozila)