Nepovoljna starosna struktura vozila u Hrvatskoj predstavlja potencijalnu prijetnju sigurnosti u prometu

Besplatno provjerite stanje svojeg vozila tijekom još jednih Dana tehničke ispravnosti

 

Centar za vozila Hrvatske zajedno s HAK-om i ove godine provodi preventivno-sigurnosnu akciju pod nazivom „Dani tehničke ispravnosti vozila“ u razdoblju od 20. do 25. studenog tijekom koje vozači mogu besplatno provjeriti stanje svojeg vozila. Glavni cilj ove akcije je podizanje razine sigurnosti na cestama putem promicanja redovitog održavanja i tehničke ispravnosti vozila upravo zbog kontinuiranog povećanja prosječne starosti vozila u Hrvatskoj.

 

Prema posljednjim statistikama Centra za vozila Hrvatske, prosječna starost vozila u Hrvatskoj iznosi 14,83 godine. Kroz vrijeme se pokazalo da porastom starosti, raste i broj utvrđenih tehničkih nedostataka na vozilima. Tako je u 2022. godini na redovnom tehničkom pregledu, od ukupno 2.322.406 pregledanih vozila, neispravnim proglašeno njih čak 431.625. Iste je godine na ukupno pregledanim vozilima utvrđeno 2.370.123 nedostataka od kojih najviše na uređajima za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju (23,85 posto) te uređajima za kočenje (22,42 posto).

 

"Informacije dobivene s tehničkih pregleda u Republici Hrvatskoj jasno pokazuju trajni trend povećanja prosječne starosti voznog parka. Takav rast iz godine u godinu ističe nužnost revitalizacije voznog parka te stavljanje naglaska na redovito održavanje te edukaciju građana o važnosti tehničke ispravnosti. U tom kontekstu, ključnu ulogu u poticanju na sigurnost u prometu imaju stanice za tehnički pregled. Osim pravovremenog detektiranja nepravilnosti, čime podižu opću razinu sigurnosti svih sudionika u prometu, djelatnici stanica svojom aktivnom ulogom omogućavaju sudjelovanje isključivo onih vozila koja su na tehničkom pregledu proglašena ispravnima, čime smanjuju potencijalne rizike za nastanak prometnih nesreća i zastoja u prometu." – ističe Tomislav Škreblin, pomoćnik Uprave za tehničke poslove Centra za vozila Hrvatske.

 

Pod pokroviteljstvom Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske, ova preventivno-sigurnosna kampanja usmjerena je na vozače diljem Hrvatske s ciljem pravovremenog otkrivanja mogućih tehničkih nedostataka i promicanja sigurne vožnje. Važno je napomenuti da pregled vozila tijekom ove akcije nije zamjena za redoviti tehnički pregled. Drugim riječima, vozila koja su dužna proći redovni tehnički pregled radi registracije i produženja važenja prometne dozvole neće moći pristupiti ovoj akciji kao zamjeni za taj redovni tehnički pregled. Vlasnici čija vozila budu proglašena tehnički neispravnim, bit će detaljno informirani o neispravnostima, te za njih neće biti sankcija.