Kazne za prekoračenje dopuštene brzine na cestama

Nepropisna i neprilagođena brzina kretanja vozila jedan je od najčešćih uzroka prometnih nesreća

Stoga vozači trebaju poštivati dopuštenu ili prometnim znakom ograničenu brzinu kretanja vozila, odnosno prilagoditi je osobinama i stanju ceste, vidljivosti, preglednosti, atmosferskim prilikama, stanju vozila i tereta te gustoći prometa tako da vozilo pravodobno mogu zaustaviti pred svakom zaprekom koju mogu predvidjeti ili postupiti prema prometnom pravilu ili znaku. 

Na cesti izvan naselja vozač se ne smije vozilom kretati brzinom većom od brzine dopuštene postavljenim prometnim znakom, a najviše:

 • 130 km/h na autocestama
 • 110 km/h na cestama namijenjenim isključivo za promet motornih vozila i brzoj cesti
 • 90 km/h na ostalim cestama.

Predviđene kazne

Za prekoračenje brzine u naselju predviđene su sljedeće kazne:

 • za prekoračenje veće od 50 km/h od dopuštene ili prometnim znakom ograničene brzine propisana je novčana kazna od 5000 do 15.000 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, a po pravomoćnosti prekršajno pravne sankcije u evidenciju vozača upisat će se 3 negativna prekršajna boda
 • za prekoračenje veće od 30 do 50 km/h od dopuštene ili prometnim znakom ograničene brzine propisana je novčana kazna od 2000 kuna i po pravomoćnosti prekršajno pravne sankcije u evidenciju vozača upisat će se 2 negativna prekršajna boda
 • za prekoračenje veće od 20 do 30 km/h od dopuštene ili prometnim znakom ograničene brzine propisana je novčana kazna od 1000 kuna i po pravomoćnosti prekršajno pravne sankcije u evidenciju vozača upisat će se 1 negativni prekršajni bod
 • za prekoračenje veće od 10 do 20 km/h od dopuštene ili prometnim znakom ograničene brzine propisana je novčana kazna od 500 kuna
 • za prekoračenje do 10 km/h više od dopuštene ili prometnim znakom ograničene brzine propisana je novčana kazna u iznosu od 300 kuna. 

 • Za prekoračenje brzine izvan naselja predviđene su sljedeće kazne:
 • za prekoračenje brzine veće od 50 km/h od dopuštene ili prometnim znakom ograničene brzine propisana je novčana kazna od 3000 do 7000 kuna, a po pravomoćnosti prekršajno pravne sankcije u evidenciju vozača upisat će se 3 negativna prekršajna boda
 • za prekoračenje brzine veće od 30 do 50 km/h od dopuštene ili prometnim znakom ograničene brzine propisana je novčana kazna od 1000 kuna
 • za prekoračenje brzine veće 10 do 30 km/h od dopuštene ili prometnim znakom ograničene brzine propisana je novčana kazna u iznosu od 500 kuna.