Hrvatska prva uvodi 3D signalizaciju za pogrešan smjer na autocestama

U HAC-u kažu da vozila koja se kreću u suprotnom smjeru na autocestama predstavljaju ozbiljnu opasnost za sigurnost svih sudionika prometa.

Hrvatske autoceste počinju s provedbom pilot-projekta postavljanja horizontalne signalizacije s 3D efektom na 10 čvorišta i pet odmorišta koja će upozoravati vozače da su krenuli u pogrešnom smjeru. U HAC-u kažu da godišnje imaju 200-tinjak dojava o vožnji u suprotnom smjeru na svojim autocestama, no ne budu sve dojave potvrđene. 

Naime, neki vozači na vrijeme shvate pogrešku pa se vrate u pravi smjer prije dolaska policije i ophodara. No 70 posto tih dojava ipak bude potvrđeno, a srećom još manje ih završi s posljedicama, odnosno prometnom nesrećom. Od 2007. na HAC-ovim autocestama dogodilo se 38 nesreća zbog vožnje u pogrešnom smjeru, a u njima je smrtno stradalo 11 osoba, dok ih je 25 teško, a 22 lakše ozlijeđeno. 

U HAC-u kažu da vozila koja se kreću u suprotnom smjeru na autocestama predstavljaju ozbiljnu opasnost za sigurnost svih sudionika prometa. 

Takva vožnja često završava frontalnim sudarom i iako broj takvih prekršaja nije velik, posljedice su većinom ozbiljne ozljede i smrtni slučajevi. Greška ulaska u krvi smjer pritom se, navode, najčešće događa na čvorovima i odmorištima zbog neopreza vozača izazvanog umorom, vožnje pod utjecajem nedozvoljenih sredstava, pada koncentracije, previda prometne signalizacije ili, u najgorem slučaju, zbog samodestruktivnog karaktera vozača koji ulazi u suprotan smjer. 

Sada je u zoni čvorova i na odmorištima postavljana dodatna vertikalna prometna signalizacija – “ruka” STOP – KRIVI SMJER – te horizontalna prometna signalizacija – strelice, “vibro” crte. No u HAC-u kažu da je dosadašnja praksa pokazala da postojeća prometna signalizacija za sprečavanje ulazaka vozila u pogrešan smjer nije dovoljna i da ju je potrebno dopuniti. Horizontalna 3D prometna signalizacija tako bi uz postojeću vertikalnu vizualno djelovala kao fizička prepreka te tako dodatno upozoravala korisnike o ulasku u pogrešan smjer vožnje. 

U HAC-u navode da je takav način sprečavanja ulazaka vozila u suprotan smjer jedinstven u Europi i da se još koristi kao pilot u Austriji. Horizontalna 3D prometna signalizacija sastoji se od dva dijela. Prvi dio čini više manjih oznaka, u pravilu tri, koje se izvode u 3D prikazu stvarajući optičku varku nailaska na “šiljke”, a drugi, veći dio, izvodi se u 3D prikazu stvarajući optičku varku umjetne izbočine, odnosno “uzdignute plohe”. 

Horizontalna oznaka “umjetna izbočina” izvodi se u cijeloj širini prometnog traka do rubnih crta, dok se manje oznake, “šiljci”, izvode ispred, piše vecernji.hr