HOMOLOGACIJA: Pregled vozila

Pregled vozila sastoji se od provjere parametara i oznaka bitnih za prepoznavanje vozila, te pregleda homologacijskih oznaka na opremi i dijelovima vozila.

 

 

PROVJERA PARAMETARA I OZNAKA BITNIH ZA PREPOZNAVANJE VOZILA

 

Prvo se utvrđuje da li se radi o novom ili rabljenom vozilu. Rabljenim vozilom smatra se ono motorno vozilo od čije je registracije prošlo najmanje šest mjeseci.

 

Oznake koje se provjeravaju prilikom identifikacije vozila su sljedeće:

 

VIN-oznaka (broj šasije) – navedena oznaka jednoznačno definira vozilo;

oznaka motora – provjera oznake motora, odnosno utvrđivanje tipa ugrađenog motora je specifična i obavezna radnja u postupku homologacije vozila. Tek tom usporedbom oznake na motoru s onom navedenom u CoC dokumentu ili potvrdi proizvođača potvrđuje se da se ECE pravilnici i/ili EC/EEC smjernice vezani na pogonski agregat (ispuštanje štetnih sastojaka, buka, mjerenje snage, itd.) odnose baš na to vozilo;

 

ZAVRŠNA USPOREDBA PODATAKA

 

Usporedbom svih podataka u dokumentaciji, te s oznakama na vozilu, utvrđuje se njihova međusobna sukladnost, odnosno udovoljava li vozilo uvjetima svih ECE pravilnika i/ili EC/EEC smjernica s pripadajućim dopunama (izmjenama) za kategoriju vozila kojoj pripada pregledano vozilo.

 

Ako je ishod pregleda dokumentacije i vozila pozitivan, ovlaštena pravna osoba CVH/HAK izdaje Potvrdu o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila.

 

Uvozno carinjenje i prva registracija vozila ne mogu se obaviti bez navedene potvrde.

 

PRIVREMENI PREKID POSTUPKA I NEGATIVNI ISHOD PROVJERE

 

U slučaju da se tijekom pregleda na vozilu utvrde otklonjivi nedostaci (npr. nehomologirana svjetla), stranci se daje privremeni prekid postupka, tj. zakonski rok od trideset dana u kojem nedostaci moraju biti otklonjeni. Ako stranka u tom roku otkloni nedostatke, izdaje se Potvrda o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila.

 

U slučaju da se tijekom pregleda na vozilu utvrde neotklonjivi nedostaci (npr., kočioni sustav – ili bilo koja druga stavka iz potvrde proizvođača – je homologiran prema ECE pravilnicima ili EC/EEC smjernicama koje nisu na snazi), ili ako dođe do isteka privremenog prekida postupka danog zbog otklonjivih nedostataka, a da isti nisu otklonjeni, ovlaštena pravna osoba CVH/HAK izdaje Rješenje o uskraćivanju izdavanja potvrde o sukladnosti. U tom slučaju vozilo se neće moći registrirati u Republici Hrvatskoj.