SVETI IVAN ŽABNO: Edukacija osmaša o prometnim izazovima

Edukacija 8. razreda Osnovne škole “Grigor Vitez“ Sveti Ivan Žabno

 

U cilju podizanja razine sigurnosti u cestovnom prometu i edukacije mladih, policijski službenik za sigurnost i preventivu cestovnog prometa Policijske postaje Križevci je u petak 13. ožujka posjetio Osnovnu školu „Grigor Vitez“ u mjestu Sveti Ivan Žabno, gdje je učenicima 8. razreda spomenute škole, održao predavanje na temu događanja prometnih nesreća i njihovih posljedica te sigurnog sudjelovanja i ponašanja mladih sudionika u prometu u svojstvu pješaka, vozača bicikla, mopeda i motocikla, te njihovih obaveza kao budućih mladih vozača u prometu na cestama.

 

Dio edukacije bio je posebno usmjeren na najteže oblike prekršaja kod mladih, a to su konzumiranje alkoholnih pića i droga te nepoštivanje ograničenja brzine kretanja vozila, dok su isti upoznati i sa terminom tzv. „4 ubojice u prometu“, te im je skrenuta pozornost na korištenje sigurnosnog pojasa u vozilima, kao i na posljedice korištenja mobilnog uređaja u svojstvu vozača bilo kojeg vozila.

 

U sklopu edukacije učenicima je podijeljen promidžbeni materijal kao i reflektirajući prsluci, te su isti upoznati sa prednostima korištenja istih prilikom sudjelovanja u prometu u svojstvu vozača bicikala. Također, isti su isprobali tzv. „Pijane naočale“ koje simuliraju poremećaj vidnog polja i tom prilikom se sami uvjerili u smanjene sposobnosti osoba koje su pod utjecajem alkohola.

 

Cilj ovakve edukacije je utjecati na mlade koji kao vozači tek započinju sudjelovati u prometu na cesti, te ih osvijestiti i upoznati sa opasnostima u prometu, a ujedno ih i potaknuti da šire prometnu kulturu i svojim ponašanjem i poštivanjem prometnih pravila u budućnosti pridonesu smanjenju broja događanja prometnih nesreća i stradavanja osoba u istima, a samim time i povećanju sigurnosti svih sudionika u prometu.