SAVJETI: 13 zlatnih pravila za sigurno kretanje pješaka u prometu

Zbog vlastite sigurnosti, kao pješak poštujte prometna pravila, a kao vozač obratite posebnu pozornost na pješake

 

 1. Ako ideš pješice, hodaj nogostupom ili drugom površinom koja je za to određena.
 2. Kolnik koristi samo u iznimnim slučajevima te ako ga koristiš hodaj što bliže rubu kolnika.
 3. Kada se kolnikom krećeš u skupini, uvijek hodajte jedan iza drugoga.
 4. Organizirana kolona pješaka mora se kretati uz desni rub kolnika u smjeru kretanja.
 5. Ako se kao pješak krećeš kolnikom na javnoj cesti izvan naselja, hodaj uz lijevi rub kolnika u smjeru kretanja.
 6. Kao pješak svoje ponašanje prilagodi prometnim uvjetima i ne čini ništa što nije u skladu s prometnim propisima. Svojim postupcima ne dovodi ostale sudionike u prometu u dvojbu.
 7. Na raskrižjima na kojima prometom upravlja policajac ili se prometom upravlja semaforima, prelazi kolnik samo onda kada ti je to znakom policajca ili svjetlom semafora dopušteno.
 8. Za prijelaz preko kolnika koristi obilježeni pješački prijelaz ili pothodnike za pješake.
 9. Ako na cesti ne postoji obilježeni pješački prijelaz, ili je udaljen više od 50 m u naselju ili 100 m izvan naselja, a cestu moraš priječi, obrati pozornost na promet vozila, a naročito na njihovu udaljenost i brzinu. Ne stupaj na kolnik ako se njime kreću vozila i ne ometaj svojim postupcima njihovo kretanje.
 10. Noću, u uvjetima smanjene vidljivosti, nosi svjetliju odjeću ili odjeću koja na sebi ima reflektirajuće tvari.
 11. Kolnik, biciklističku stazu ili traku uvijek prelazi pažljivo i najkraćim putem uz obveznu provjeru nailaze li vozila s lijeve ili desne strane.
 12. Posebno pazi kada ulaziš ili izlaziš iz vozila javnog prijevoza putnika. Ne trči preko kolnika, ne istrčavaj naglo iza ili ispred autobusa.
 13. Imajte na umu da nepoštivanjem prometnih propisa ne ugrožavate samo sebe već i sve druge sudionike u prometu.