NPSCP 2020-2030: Kako se mjeri učinkovitost nacionalnog plana?

Uz postavljene ciljeve, a za potrebe mjerenja učinkovitosti Nacionalnog plana, definirani su i ključni pokazatelji uspješnosti. Ključni pokazatelji uspješnosti su definirani tako da omogućuju lako praćenje i razumijevanje procesa realizacije svakog postavljenog cilja, kao i same učinkovitosti.

 

Prilikom kreiranja pokazatelja u obzir se uzelo da praćenje realizacije postavljenih ciljeva i ostvarenje ciljanih vrijednosti ne zahtijeva složena prikupljanja novih velikih količina podataka, nego da je većim dijelom provedivo kroz podatke o prometnom sustavu koji se već prikupljaju ili se njihovo prikupljanje planira nakon izrade Nacionalnog plana.

 

ID

PODRUČJE DJELOVANJA

POKAZATELJI REZULTATA

PD1

Sigurna brzina

 • Udio prometnih nesreća sa smrtno stradalima i teško ozlijeđenima koji imaju brzinu kao jednu od okolnosti

 • Udio teških prometnih nesreća kojima je okolnost isključivo brzina

 • Udio teških prometnih nesreća koje uzrokuju mladi vozači, a kojima je jedna od okolnosti brzina

 • Udio vozila koja se kreću dopuštenom brzinom *

PD2

Vožnja bez utjecaja alkohola, droga i lijekova

 • Udio teških prometnih nesreća u kojima je najmanje jedan od sudionika bio pod utjecajem alkohola i/ili psihoaktivnih tvari

 • Udio teških prometnih nesreća u kojima je osoba koja je uzrokovala nesreću bila pod utjecajem alkohola i/ili psihoaktivnih tvari

 • Udio teških prometnih nesreća u kojima je mladi vozač uzrokovao nesreću pod utjecajem alkohola i/ili psihoaktivnih tvari

 • Udio vozača koji poštuju zakonska ograničenja vezana za korištenje alkohola i/ili psihoaktivnih tvari i sudjelovanje u prometu*

PD3

Sigurna vožnja

 • Udio teških prometnih nesreća kojima je okolnost neoprezna vožnja

PD4

Sigurnosna kaciga

 • Udio biciklista u teškim prometnim nesrećama koji nisu koristili sigurnosnu kacigu

 • Udio biciklista koji su uzrokovali tešku prometnu nesreću, a koji nisu koristili sigurnosnu kacigu

 • Udio biciklista mlađih od 24 godine koji nisu nosili sigurnosnu kacigu, a sudjelovali su u teškim prometnim nesrećama

 • Udio biciklista koji nisu koristili sigurnosnu kacigu*

 • Udio vozača motocikala/mopeda koji nisu koristili sigurnosnu kacigu u teškim prometnim nesrećama

 • Udio vozača motocikala/mopeda koji su uzrokovali tešku prometnu nesreću, a koji nisu koristili sigurnosnu kacigu

 • Udio vozača motocikala/mopeda koji koriste sigurnosnu kacigu*

PD5

Zaštita u vozilu

 • Udio vozača u teškim prometnim nesrećama koji nisu koristili sigurnosni pojas

 • Udio putnika koji pravilno koriste sigurnosni pojas*

 • Udio vozača za koje nije dostupan podatak o korištenju sigurnosnih pojaseva

 • Udio putnika u teškim prometnim nesrećama koji nisu koristili sigurnosni pojas

 • Udio mladih vozača koji nisu koristili sigurnosni pojas

 • Udio korištenja sigurnosnih sustava za vezivanje djece prilikom vožnje u teškim prometnim nesrećama

 • Udio vozača koji pravilno koriste sigurnosni sustav za vezivanje djece*

PD6

Prevencija distrakcije vozača

 • Udio prometnih nesreća sa smrtno stradalima i teško ozlijeđenima kojima je potencijalna okolnost distrakcija

 • Udio vozača koji nisu upotrebljavali ručni mobilni uređaj tijekom vožnje*

PD7

Aktivni oblici prometovanja

Pješaci 

 • Udio teških prometnih nesreća u kojima sudjeluju pješaci

 • Udio teških prometnih nesreća koje su uzrokovali pješaci

 • Udio maloljetnih pješaka koji su sudjelovali u teškim prometnim nesrećama

 • Udio pješaka sa 65 ili više godina koji su sudjelovali u teškim prometnim nesrećama

 

Biciklisti

 • Udio biciklista koji sudjeluju u teškim prometnim nesrećama

 • Udio teških prometnih nesreća koje su uzrokovali biciklisti

 • Udio maloljetnih biciklista koji su sudjelovali u teškim prometnim nesrećama

 • Udio biciklista od 65 ili više godina koji su sudjelovali u teškim prometnim nesrećama

PD8

Sigurnost motociklista i mopedista1

 • Udio teških prometnih nesreća u kojima sudjeluju vozači motocikala/mopeda

 • Udio teških prometnih nesreća koje su uzrokovali vozači motocikala/mopeda

 • Udio mladih vozača motocikala/mopeda koji su uzrokovali tešku prometnu nesreću

 • Udio vozača i putnika motocikala/mopeda koji koriste sigurnosnu kacigu*

PD9

Sigurnost profesionalnih vozača

 • Udio teških prometnih nesreća u kojima sudjeluju teretna vozila

 • Omjer udjela lakih i teških teretnih vozila koja sudjeluju u teškim prometnim nesrećama

 • Udio teških prometnih nesreća koje su uzrokovali profesionalni vozači

PD10

Sigurna infrastruktura

 • Udio cestovne infrastrukture iznad postavljenog minimalnog standarda sigurnosti*

PD11

Sigurna vozila

 • Udio teških prometnih nesreća kojima je vozilo uzrok

 • Prosječna starost osobnih vozila koja su sudjelovala u teškim prometnim nesrećama

 • Udio tehnički neispravnih vozila koja su sudjelovala u teškim prometnim nesrećama

 • Udio novih osobnih automobila sa sigurnosnim rejtingom Euro NCAP-a jednakim ili većim od utvrđenog praga*

PD12

Brze i učinkovite hitne službe

 • Vrijeme proteklo od hitnog poziva nakon nesreće u kojoj ima ozlijeđenih do dolaska hitne medicinske službe na mjesto nesreće (u minutama i sekundama)*

PD13

Jačanje kapaciteta prometne policije i inspekcijskih službi

 • Službenici osposobljeni za korištenje uređaja za nadzor prometa na cestama

 • Broj materijalno tehničkih sredstava za nadzor prometa na cestama

 • Povećanje broja nadzora vozača, vozila, kao i preventivnih akcija

*sukladno Okviru politike EU-a za sigurnost na cestama 2021. - 2030. - sljedeći koraci u ostvarenju Vizije nula (EU Road safety policy framework 2021-2030 - Next steps towards Vision Zero)


1 Motocikli, mopedi i ostala vozila koja mogu snagom vlastitog motora razviti brzinu veću od 25 km/h.