CVH: Promocija priručnika “Prometna preventiva od najranije dobi”.

Promocija priručnika za odgojitelje, stručne suradnike i ravnatelje u dječjim vrtićima “Prometna preventiva od najranije dobi”.

 

 

Autori priručnika su: Zlata Gunc, dipl. pedagoginja, Tijana Vidović, profesor pedagogije i mr. sc. Nenad Zuber, dipl. inž. prometa.

 

Ovom prigodom promovirat ćemo i slikovnice “Pažljivo i snalažljivo pješice” i “Sretno i sigurno u vožnji – djeca putnici u automobilu” autora Nenada Zubera i Stiva Cinika. Nakladnik oba izdanja je Sigurna cesta – udruga prometna preventiva mladih.

 

Promocija će se održati 21. studenoga 2019. u 11:00 sati u prostorijama Centra za vozila Hrvatske, Capraška 6/VIII u Zagrebu. CVH je projektni partner naše Udruge i pokrovitelj promocije.

 

......

 

O udruzi Sigurna cesta - prometna preventiva mladih

 

Udruga „Sigurna cesta – prometna preventiva mladih (UPPM)" osnovana je 27. svibnja 2011. godine u svrhu izrade strategije, izrade i provedbe projekata za promicanje prometne preventive mladih, razvitka i unaprjeđenja zaštite u prometu djece predškolske, školske i srednjoškolske dobi, kao i mladih vozača.

 

Riječ je o jedinstvenoj nacionalnoj udruzi u koju se slobodno i dragovoljno udružuju fizičke i pravne osobe radi djelovanja i zauzimanja za sigurnost prometa, smanjenje broja prometnih nesreća, smanjenje broja smrtno stradalih i teško ozlijeđenih osoba.

 

Znajući da se u našoj državi, osim nekih nacionalnih institucija, organizacija i udruga, premalo subjekata bavi sustavno i kontinuirano razvitkom i promicanjem prometne preventive te unapređenjem zaštite mladih u prometu, Udruga PPM je odlučna dati svoj doprinos u rješavanju problema globalne sigurnosti prevencijom i edukacijom kako bi se ublažile posljedice stradavanja najmlađih i mladih sudionika u prometu na cestama!

 

Misija, vizija i ciljevi

 

Rad naše udruge vođen je našom misijom i vizijom, a u skladu s globalnim i nacionalnim potrebama prevencije sustava cestovne sigurnosti, ublažavanja posljedice stradavanja u prometu na cestama, cijeloživotnog učenja i odgajanja za sigurno sudjelovanje i ponašanje u prometu, a uvažavajući potrebe najmlađih i najugroženijih sudionika prometa, kao što su djeca, pješaci, biciklisti, vozači mopeda i motociklisti.

 

Naša misija je aktivnostima iz našeg djelokruga rada edukacijom utjecati na smanjenje smrtnosti i teških ozljeđivanja u prometnim nesrećama. Naša vizija je voditi na tom putu sprječavanja i smanjenja prometnih nesreća i ozljeđivanja. Na ovome se temelji naš rad, iz ovoga proizlaze naši ciljevi.

 

Naši ciljevi su: edukacija, radionice, kampanje za promjene, utjecaj na promišljanja i ponašanja, doprinos raspravama i informiranje – za dobro svih. Prenoseći znanja, pružajući informacije i savjete, Sigurna cesta - udruga prometna preventiva mladih aktivno u teorijskom i praktičnom smislu sudjeluje u promicanju sigurnosti i sprečavanju nesreća u prometu, posebno - smanjenju broja smrtno stradale i ozlijeđene djece, kao i brizi za okoliš.

 

Podrška

 

Sve dosadašnje akcije i aktivnosti koje se odnose na prometnu preventivu u predškolskim ustanovama podržani su od Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Agencije za odgoj i obrazovanje, Radne skupine za provedbu Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske te Pravobraniteljice za djecu, Centra za vozila Republike Hrvatske, Klinike za dječje bolesti Zagreb te od PlinaCRO-a i drugih.

 

Dosadašnji projekti:

 

Od osnutka zajedno s projektnim partnerima Agencijom za odgoj i obrazovanje, Ministarstvom znanosti i obrazovanja te Ministarstvo unutarnjih poslova pokrećemo preventivno-edukativne projekte ("PROJEKT ZA PROMICANJE, PREVENTIVU, RAZVITAK I UNAPREĐENJE ZAŠTITE DJECE VRTIĆKE I PREDŠKOLSKE DOBI U PROMETU", „PROMETNA PREVENTIVA DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI U REPUBLICI HRVATSKOJ“, „ODGOJITELJI I RODITELJI PARTNERI U PROMETNOJ PREVENTIVI DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI“, "PROMETNA PREVENTIVA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA").

2013. godine održan je i Prvi državni stručni skup na kojem su educirani članovi Županijskih timova za prometnu preventivu. Te godine pokrenuta je WEB stranica Sigurna cesta/prometna preventiva mladih www.sigurnacesta-ppm.hr .

Od tada do danas, uz pomoć naših partnera održano je pet Državnih stručnih skupova s ciljem educiranja odgojiteljica u dječjim vrtićima cijele RH te stjecanja i proširenja temeljnih znanja i iskustava u kreiranju planova za rad s roditeljima i djecom rane i predškolske dobi.

Osim državnih stručnih skupova organizirali smo i diseminacijske, regionalne stručne skupove smo i proveli edukaciju odgajateljica i zaposlenika u dječjim vrtićima iz Međimurske i Varaždinske županije u Čakovcu, Koprivničko–križevačke i Bjelovarsko–bilogorske županije u Bjelovaru te Sisačko–moslavačke u Novskoj,

Rad članova naše udruge prepoznat je i izvan naše domovine. Za potporu i doprinos u promicanju prometne preventive za djecu rane i predškolske dobi u Hrvatskoj, predstavnici CITA-e (International Motor Vehicle Inspection Committee – udruženje javnih i privatnih tvrtki koje se bave tehničkim pregledima motornih i priključnih vozila i čiji je cilj unaprjeđivanje sigurnosti cestovnog prometa i zaštite okoliša) i CVH-e (Centar za vozila Hrvatske) odobrili su našoj udruzi donacijukao priznanje za dosadašnji rad.

 

Ostalo

 

Vezano za programske sadržaje, kontinuirano se provode sljedeće aktivnosti udruge Sigurna cesta – prometna preventiva mladih:

• Sustavna realizacija programa stručnog osposobljavanja/usavršavanja odgojitelja, ravnatelja, stručnih suradnika u dječjim vrtićima na očekivanim obrazovnim ishodima u području prometne preventive na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini.

• Razvoj i podizanje standarda didaktičkih materijala, opreme i zaštitnih sredstava.

• Nastavak i dovršenje projekta izrade odgojno–obrazovnih i didaktički oblikovanih materijala:

◦ Ukupno četiri SLIKOVNICE Sigurno i mudro u prometu:

▪ PAŽLJIVO I SNALAŽLJIVO PJEŠICE - Djeca pješaci u prometu (izdano 2018.)

▪ SRETNO I SIGURNO U VOŽNJI - Djeca putnici u vozilima roditelja (izdano 2019.)

▪ SPRETNO I BEZBRIŽNO U JAVNOM PRIJEVOZU - Djeca putnici u vozilima javnog prijevoza (planirano za 2020.)

▪ VJEŠTO I OPREZNO NA CESTI - Djeca vozači u prometu (u pripremi).

◦ RADNI LISTIĆI – didaktičko-edukativni materijal za aktivno i interaktivno poučavanje djece o prometu i za njihovo sigurno sudjelovanje u prometu (prvi dio pripremljen za tisak). Materijal će se tijekom godina sukcesivno nadopunjavati i sadržajno pratiti izdavanje slikovnica.

◦ PROMETNA PREVENTIVA OD NAJRANIJE DOBI, Priručnik za odgojitelje, stručne suradnike i ravnatelje u dječjim vrtićima. Uredio Zuber, N. (ur). Autori: Gunc, Z., Vidović, T., Zuber, N. (2019)., Zagreb: Sigurna cesta, Udruga prometna preventiva mladih. ISBN 9789-953-59938-1-0

• Ažuriranje i nadopunjavanje WEB STRANICA Udruge - www.sigurnacesta-ppm.hr , kao platforme za komunikaciju s našim volonterima odgojiteljima, stručnim suradnicima, ravnateljima u dječjim vrtićima, partnerima te ostalim zainteresiranim subjektima.

• Izdavanje BILTENA – glasila o radu Udruge, radi što potpunijeg, jasnijeg i transparentnijeg ostvarivanja javnosti rada Udruge – dva puta godišnje (o sada je izdano osam Biltena).

 

Za sva naša dosadašnja tiskovna izdanja dobili smo pozitivne stručne recenzije i stručno mišljenje Ministarstava znanosti i obrazovanja, Ministarstva unutarnjih poslova i Agencije za odgoj i obrazovanje.

Samo tako možemo nastaviti sustavan rad na podizanju sigurnosti djece sudionika u prometu kako bismo osvještavanjem odgojiteljica i roditelja u dječjim vrtićima o ovoj važnoj temi, utjecali na djetetova ponašanja u prometu.