BJELOVAR: Osposobljavanje djece za upravljanje biciklom

Roditelji, potaknite svoju djecu da se u što većem broju uključe u Program osposobljavanja za upravljanje biciklom koje se provodi u svim osnovnim školama

 

 

Rad s najmlađim sudionicima prometa ili s budućim sudionicama prometa i njihova edukacija jedna je od najvažnijih aktivnosti Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske.

 

Ministarstvo obrazovanja, znanosti i sporta u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova donijelo je Odluku o donošenju programa osposobljavanja za upravljanje biciklom i biciklističkoga ispita, a isti je namijenjen učenicima petih razreda osnovnih škola.

 

Opće je poznato i priznato stajalište da se dobar odgoj, zdravo rasuđivanje, znanje, odgovornost i ostale pozitivne osobine stječu radom od najranije životne dobi pa je tako i s prometom, odnosno prometnom kulturom i suodnosom osoba u prometu, bez obzira na to u kojem svojstvu u njemu sudjelovali. Odgovornost za to ponajprije snosi obitelj, u kućnom odgoju djece od najranije životne dobi, da bi nakon i uz njega, u daljnjem odrastanju, velik dio odgovornosti preuzeo na sebe obrazovni sustav.

 

Donošenjem Programa za osposobljavanje upravljanja biciklom Ministarstva obrazovanja, znanosti i sporta ostvaraju se preduvjeti za izvođenje sadržaja koji će ponajprije učenicima petih razreda osnovne škole omogućiti obogaćivanje i produbljivanje znanja, vještina i spoznaja vezano uz prometnu kulturu jer se prometni odgoj i obrazovanje ne smije ograničiti samo na stjecanje znanja o prometnim pravilima, odnosno pravilan prometni odgoj i obrazovanje uključuje uvježbavanje ponašanja na ulici i prometnoj stvarnosti, kao i simuliranoj prometnoj situaciji.

 

Ovaj program daje učenicima petih razreda osnovne škole, mogućnost stjecanja dodatnih kompetencija koje pridonose njihovu sigurnijem sudjelovanju u prometu, ali i mogućnost polaganja biciklističkoga ispita i dobivanje potvrde o osposobljenosti za upravljanje biciklom, odnosno svoje "prve" vozačke dozvole.

 

Djeca s navršenih devet godina, sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, koja su u školama osposobljena i za to im je izdana potvrda, moći će samostalno upravljati biciklom na cesti, dok djeca koja nemaju položen biciklistički ispit mogu upravljati biciklom samo u pratnji osobe koja je navršila 16 godina.

 

Program se u školama izvodi kao izvan nastavna aktivnost, u trajanju od 16 školskih sati, a provodi ga učitelj tehničke kulture ili drugi učitelj koji je prošao odgovarajuću edukaciju agencije nadležne za odgoj i obrazovanje, dok se polaganje ispita provodi u suradnji učitelja, zaposlenika HAK-a i policijskih službenika.

 

Učenik, nakon položenoga ispita dobit će Potvrdu o osposobljenosti za upravljanje biciklom te će moći samostalno upravljati biciklom na cesti.

 

Za napomenuti je još da se djeca u sudjelovanju u prometu pojavljuju u najvećem dijelu kao vozači bicikla te kao djeca i kao biciklisti pripadaju najranjivijoj skupini sudionika u prometu. Upravljanje biciklom, ako nije u skladu s prometnim propisima i obilježeno određenom razinom prometne kulture, može dovesti do stradavanja s tragičnim posljedicama.

 

Nažalost, za istaknuti je da je na području Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske u 2018. godini u prometnoj nesreći poginulo jedno dijete kao vozač bicikla, dok je u razdoblju od siječnja do svibnja ove godine u prometnim nesrećama ozlijeđeno 14 djece i to dvoje kao vozači bicikla,10 u svojstvu putnika u automobilima svojih roditelja i dvoje u svojstvu pješaka što govori o potrebi ovakvih edukacija jer i jedno stradalo dijete u prometu je „previše“.

 

Želimo naglasiti da se od 5. do 20. lipnja ove godine provodi Proljetno ispitno razdoblje u osnovnim školama na području naše županije te da je ove godine za ispit prijavljeno 230 djece, dok su prošle godine ispit uspješno položilo 104 djece, što je zaista veliko povećanje koje nas je oduševilo.

 

Ova policijska uprava održala je velik broj preventivnih aktivnosti na temu Programa osposobljavanja za upravljanje biciklom kao i sastanak s ravnateljima osnovnih škola kako bi se Program uvrstio u školski kurikulum te s nastavnicima tehničke kulture koji izravno provode program u osnovnim školama.

 

Želimo zahvaliti svim osnovnima školama s područja Bjelovarsko-bilogorske županije i roditeljima koji su prepoznali važnost edukacije djece o sigurnom upravljanju biciklom u promet, a sve u svrhu smanjenja stradavanja djece u prometu.

 

Ističemo da će se jesensko ispitno razdoblje provoditi u listopadu i studenom ove godine te apeliramo na roditelje da u što većem broju uključe svoju djecu u Program osposobljavanja za upravljanje biciklom.