NACIONALNI PLAN SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA: Zaštita u vozilu

Prema provedenim istraživanjima može se pretpostaviti da se gotovo 52 % prijevoza djece obavlja nezaštićeno

 

Prema rezultatima istraživanja 78 % vozača osobnih vozila u teškim prometnim nesrećama koristilo je sigurnosni pojas, dok ih 7 % nije koristilo. Za 15 % vozača nije dostupan podatak o korištenju sigurnosnog pojasa. Prema provedenim istraživanjima može se pretpostaviti da se gotovo 52 % prijevoza djece obavlja nezaštićeno.

 

Za potrebe smanjenja posljedica teških prometnih nesreća u kojima sudionici nisu koristili zaštitni pojas i/ili sigurnosni sustav vezivanja djece definirane su četiri aktivnosti podijeljene u dvije mjere:

• Provođenje preventivno-edukativnih i promidžbenih aktivnosti

• Istraživanja.

 

Provođenjem definiranih mjera predviđa se povećati udio vozača i putnika u motornim vozilima koji pravilno koriste odgovarajući sigurnosni pojas i sigurnosni sustav za vezivanje djece tijekom vožnje na 98 % do kraja planskog razdoblja Nacionalnog plana.

 

 

Tip mjere

Mjera

Aktivnost

Odgovornost

Razdoblje provedbe

Edukacija

Provođenje preventivno-edukativnih i promidžbenih aktivnosti

Provođenje aktivnosti u cilju podizanja svijesti o važnosti pravilnog vezivanja djece u vozilima s posebnim naglaskom na školski prijevoz i prijevoz na kratkim relacijama

MZO, MUP, MMPI, HAK, RSO

I.

Preventivno-edukativni program (npr. KLIK-sigurnosni pojas i sl.) s posebnim naglaskom na edukativne programe kojima se upozorava na važnost korištenja sigurnosnih pojaseva na stražnjim sjedalima

HAK, RSO

 

 

 

I.

Inženjerska rješenja

Istraživanja

Istražiti i predložiti programe, kampanje i rješenja koji na učinkoviti način podižu svjesnost o važnosti korištenja pasivne zaštite

MUP, HPD, RSO, HAK

I.

Istražiti udjele korištenje sigurnosnog pojasa i sustava sigurnosti za vezivanje djece tijekom vožnje uz prijedlog povećanja udjela korištenja

MUP, RSO

I.