NACIONALNI PLAN SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA: Sigurna infrastruktura

Provođenjem definiranih mjera predviđa se da sve nove ceste zadovoljavaju predviđene sigurnosne standarde za sve sudionike u prometu ili imaju tri i više „zvjezdica“, dok postojeće ceste na kojima se odvija 75 % prometa trebaju biti ocijenjene s minimalno tri „zvjezdice“ za sve skupine korisnika ceste, ovisno o kategoriji ceste i planiranom prometnom opterećenju po skupinama korisnika.

 

Udio teških prometnih nesreća u kojima je potencijalna okolnost infrastruktura iznosi oko jedan posto. Pretpostavlja se da infrastruktura u kombinaciji s čovjekom sudjeluje u čak 35 % teških prometnih nesreća, dok u kombinaciji s čovjekom i vozilom sudjeluje u nešto manje od jedan posto teških prometnih nesreća.

 

 

Za potrebe smanjenja broja osoba poginulih u prometnim nesrećama kao i posljedica teških prometnih nesreća kojima je potencijalna okolnost infrastruktura definirane su 33 aktivnosti podijeljene u 15 mjera:

 

• Provođenje preventivno-edukativnih i promidžbenih aktivnosti

• Osposobljavanje osoba koje rade u području cestovnog prometa

• Sanacija opasnih mjesta

• Provjera sigurnosti na cestama (RSI), analiza sigurnosti novih i postojećih cesta

• Analiza sigurnosti novih i postojećih cesta(RSIA, RSA)

• Projektiranje sigurnog prometnog sustava

• Održavanje cestovne infrastrukture

• Tehnička rješenja za vožnju suprotnim smjerom

• Istraživanja

• Istraga prometnih nesreća

• Implementacija sustava opraštajućih cesta

• Uvođenje i unapređenje ITS-a

• Rješavanje željezničko-cestovnih i pješačkih prijelaza preko pruge

• Revizija cestovne sigurnosti

• Izmjena i dopuna zakonske regulative.

 

Provođenjem definiranih mjera predviđa se da sve nove ceste zadovoljavaju predviđene sigurnosne standarde za sve sudionike u prometu ili imaju tri i više „zvjezdica“, dok postojeće ceste na kojima se odvija 75 % prometa trebaju biti ocijenjene s minimalno tri „zvjezdice“ za sve skupine korisnika ceste, ovisno o kategoriji ceste i planiranom prometnom opterećenju po skupinama korisnika.