Kako voziti u kružnom toku?

Doznajte sve novoj epizodi u našem serijalu male prometne škole!

piše: Ivan Rusan, mag. ing. prom.

Raskrižja su mjesta na kojima se križaju ili spajaju dvije ceste ili više cesta, te šira prometna površina koja nastaje križanjem ili spajanjem više cesta.

Ujedno, rakrižja su mjesta na kojima nastaje najviše prometnih nesreća. Samim time, kako bi povećali sigurnost prometa u posljednje vrijeme sve se više gradi raskrižja s kružnim tokom prometa.

Raskrižja s kružnim tokom prometa mogu biti uređena na više načina. Ako su uređena kao raskrižja glavne i sporedne ceste tada vozila koja ulaze u kružni tok dolaze sa sporedne ceste i dužna su propustiti sva vozila koja se nalaze na kružnom toku.

 

 

Ako su raskrižja uređena kao kaskrižja cesta s istom važnosti tada primjenjujemo pravilo desne strane pri kojem vozila koja se nalaze pri kružnom toku moraju propustiti vozila koja ulaze u kružni tok.

Kako savladavamo raskrižja s kružnim tokom? Već pri ulasku u kružni tok morali bi znati na kojem ćemo izlazu izaći s kružnog toka. Samim time, ako izlazimo na prvom izlazu, dužni smo dati desni pokazivač smjera, kako bi komunicirali s ostalim sudionicima u prometu, te najavili svoji izlazak na prvom izlazu.

Ako izlazimo na drugom ili bilo kojem sljedećem izlazu pokazivač smjera dajem na raskrižju koje se nalazi neporedno prije onoga raskrižja na kojemu ćemo izaći. Ovdje pričamo o raskižju koje ima jednu prometnu traku.

Ako raskrižje s kružnim prometom ima više prometnih traka tada biramo desnu prometnu traku za izlaz na prvom, eventualno drugom prometnom traku. Ako izlazimo na trećem ili nekom slijedećem prometnom izlazu, koristiti ćemo lijevu prometnu traku za prometovanje kroz prometni kružni tok.

Unutar kružnog toka vrijede jednako pravila kao i u prometu. Prestrojavanja su potencijalno opasne radnje, tako da prigodom prestrojavanja, odnosno izlaska iz kružnog toka, ukoliko se nalazimo na unutarnjoj prometnoj traci, moramo propustiti vozila koja prometuju po desnoj prometnoj traci, te iz desne prometne trake izlazimo iz kružnog toka.