ANALIZA: Za sigurnost smo svi odgovorni

Objavljujemo veliku analizu organiziranog nastojanja poboljšanja razine sigurnosti cestovnog prometa autora Nenada Zubera

 

Na međunarodnoj i nacionalnim razinama godinama se iznalaze načini, metode i alati kako povećati razinu sigurnosti na cestama. Bez sigurnog, održivog, predvidivog, učinkovitog, jasnog i jednoznačno određenog, neometanog i prometa dostupnog za sve - nema ni održivog razvoja. Cilj svjetske i europske politike usmjerene na sigurnost prometa na cestama je pružiti opći okvir upravljanja i ciljeve koji bi trebali voditi nacionalne ili lokalne strategije. U skladu s moralnim i etičkim vizijama, opisane akcije treba provoditi na najprikladnijoj razini i na najprikladnije načine.

 

Stradavanja u cestovnom prometu mogu se umanjiti, ako se već ne mogu spriječiti. Zemlje koje su najviše napravile na smanjenju stradavanja, to su učinile uključivši sve relevantne društvene sektore. Ključna područja su: edukacija, preventiva, poticanje sigurnijeg ponašanja u prometu, zaštita najugroženijih sudionika prometa, održiva legislativa, represija ključnih generatora prometnih nesreća, sigurnija cestovna infrastruktura i vozila, poticanje suvremenih i naprednih tehnologija i tehnoloških rješenja, kao i efikasan sustav hitne medicinske skrbi.

 

Sigurnost na cesti je zajednička odgovornost. Za smanjenje rizika na cestama potrebna je posvećenost sigurnosnim politikama i bezrezervno prihvaćanje problema i efikasno odlučivanje vlada, nevladinih organizacija, industrija i međunarodnih agencija. Učinkovitost mjera ovisi o odgovornom ponašanju pojedinaca, sudionika prometa, kao i o stručnjacima različitih disciplina, uključujući inženjere cestovne industrije, dizajnere motornih vozila, službenike za provođenje zakona, zdravstvene radnike, medije i nastavnike. Snažne kampanje podizanja javne svijesti ključne su za podizanje razine razumijevanja problema i motiviranje pojedinaca i vlada da poduzmu mjere, poštuju postojeće zakone i uvedu i/ili izmijene zakone koji su neučinkoviti ili ne postoje.

 

Uspostavljanje odgovarajućih pravnih okvira, širenje sigurnih sustava te stvaranje nacionalnih strategija i planova za sigurnost na cestama bit će od presudne važnosti u narednim desetljećima. Desetljeće sigurnosti je iza nas, ali želja za dosizanjem proklamiranih ciljeva i postizanjem povoljnih rezultata ostaje za neka buduća razdoblja na svjetskoj, europskoj i nacionalnim razinama. Vizija nula kao filozofija sigurnosti unutar sustava cestovnog prometa u kojem nitko neće smrtno stradati ili biti ozbiljno ozlijeđen, ostaje trajna vizija, misija i opredjeljenje sa željom da se što prije ostvari.

 

Kao svaka odgovorna zajednica, osjetljiva na očuvanje zdravlja i života svojih stanovnika, Republika Hrvatska brine, između ostaloga, i o sigurnosti svih sudionika prometa. Sustavna briga zrcali se u kontinuiranom praćenju stanja sigurnosti i sigurnosti u prometu, stvaranjem baze podataka te strategije djelovanja kako bi se postigli dugoročni pozitivni rezultati, što manje prometnih nesreće te manje ozlijeđenih i poginulih osoba u prometu.

 


  Prometne nesreće i poginule osobe u RH u razdoblju od 1969. do 2018. *

 

Najviše stradalih osoba u promatranom razdoblju od 1969. do 2018. bilo je 1979. godine (1.603 osobe) i 1980. godine (.1605 osoba). Taj crni rekord nije se ponovio nikada više. Od 1990. godine u Republici Hrvatskoj imamo kontinuiran trend smanjenja broja poginulih u prometu na cestama.

 

Poginule osobe u prometnim nesrećama u razdoblju od 1969. do 2018. *

 

U razdoblju u gotovo 50 godina, od 1969. do 2018. dogodilo se na našim cestama 2.650.780 prometnih nesreća. Od toga 649.271 nesreća bilo je s nastradalim osobama. U prometnim nesrećama, poginulo je u Republici Hrvatskoj 45.678 osoba, a 899.130 osoba ozlijeđeno je.

 

Ozlijeđene osobe u prometnim nesrećama u razdoblju od 1969. do 2018. *

 

....

Izvori:

*   RH. MUP. (2019). Bilten o sigurnosti cestovnog prometa 2018., Zagreb. Preuzeto 24.052020.