ZAGREB: Inicijativa roditelja za prometnu sigurnost učenika škole u Gajnicama

Vijeće roditelja OŠ Dragutin Domjanić u Zagrebu predlaže poboljšanje sigurnosti djece prilikom dolaska u školu.

 

Sigurnost djece u prometu je obaveza državnih, gradskih i obrazovnih institucija. Posebna obaveza je na školskim ustanovama da svojim djelovanjem upozorava na probleme kojima se susreću njihovi polaznici jer se škola ne može vezati samo na administrativni prostor zgrade škole već je vrlo bitna i činjenica da djeca moraju doći do škole, tako škola organizira ili daje zahtjev za organiziranje prijevoza školskim autobusima.

 

Problematiku sigurnosti dolaska i odlaska djece u školu nije moguće ograničiti na prostor ili okoliš škole, jer javna funkcija škole daje joj obavezu da kao prioritet traži i inicira suradnju sa drugim gradskim i državnim službama vezano za sigurnost i odgoj djece.

 

Djeca su najugroženiji sudionici prometa s tim u vezi kao Vijeće roditelja pokrećemo inicijativu da se u poboljšanje sigurnosti djece posebno u prometu uključe i svi pružatelji javnih usluga. U prilogu vam dostavljamo okvirni prijedlog prometnih rješenja kojima bi se poboljšala sigurnost dolaska djece u školu. Sukladno, na Vijeću roditelja OŠ Dragutin Domjanić, usvojenom prijedlogu o poboljšanje sigurnosti prometa oko OŠ Dragutin Domjanić koji Vam dostavljamo u prilogu, predlažemo slijedeće:

 

1. Mapiranje sigurnih puteva do škole - edukacija djece i roditelja

 

• Posebna pozornost u edukaciji posvećuje se mlađim uzrastima (1., 2. i 3. razred) koji bi kroz edukaciju stekli naviku kretati se sigurnim putem prema školi, a ista edukacija bi se provela tijekom roditeljskih sastanaka gdje bi se roditelji upoznali sa povećanjem sigurnosti pješaka u ovom slučaju djece.

• Škola bi edukaciju provodila tijekom sata razrednika i uz već postojeće aktivnosti u suradnji sa nadležnom policijskom postajom prometne policije organizirala edukacije kojom bi se djecu i roditelje upoznali sa sigurnim putem u školu. Osim škole u ovaj dio bi se uključila nadležna policijska uprava koja bi kroz svoje djelovanje u skladu sa prevencijom podržala inicijativu i pomogla u provedbi iste.

 

2. Postavljanje uspornika – uzdignutih pješačkih ploha:

 

Gradski ured za promet bi u suradnji sa gradskom četvrti i mjesnim odborom planirao sljedeće radove u svrhu smirivanja brzine prometa i poboljšanja sigurnosti učenika:

• Postava uzdignutih pješačkih ploha na križanju ulice Gajnice i ulice Pabla Nerude

• Postava uzdignutih pješačkih ploha na križanje ulice Gajnice i ulice Kerestinečkih žrtava

• Postava uzdignutih pješačkih ploha na križanje ulice Dubravica i križanje ulice Karažnik

• Ulice Gajnice, Pabla Nerude, Kerestinečkih žrtava uvesti zonu 30 km/h, te ih tako i označiti, tako se posebno upozorava sudionike prometa na djecu u prometu.

 

3. Gradski ured za promet treba donijeti odluku o ugradnji pomičnih stupića na zebri u ulici Gajnice kod vanjskog ulaza u dvorište škole za dostave, komunalne i hitne službe (koji je istovremeno i pješački ulaz), kako bi se sudionicima u prometu onemogućilo zaustavljanje na zebri prilikom ostavljanja djece u školi.

 

 

Prethodna Inicijativa za poboljšanje prometne sigurnosti pokrenuta je još 2019. je od strane Vijeća roditelja OŠ Dragutina Domjanića (u prilogu) prema Gradu Zagrebu, no bez većih pomaka i poboljšanja. Ovim putem sadašnji saziv Vijeća roditelja ponavlja svoj zahtjev, uz suglasnost svih roditelja djece koja pohađaju našu školu, kojih je 1036, što nas čini jednom od najvećih škola u gradu Zagrebu.

 

OŠ Dragutin Domjanić se nalazi na prometnoj ulici Gajnice koja povezuje ulicu Karažnik sa ulicom Sigetje, te se u istoj ulici nalazi i gradska tržnica tako da je možemo nazvati „žila kucavica“ naselja Gajnice. Kao što je poznato OŠ Dragutin Domjanić pohađa više od 1 000 učenika time treba dodati i nastavno osoblje kao i prateće službe, korisnike dvorane tako da se dolazi do brojke od cca 1500 ulazaka i izlazaka u prostor škole tijekom radnog dana u tjednu, sami dolasci i odlasci u prostor škole ispunjava uvijete za posebnom regulacijom prometa, pri tome ne spominjemo gradsku tržnicu gdje se u jutarnjim satima odvija dinamičan promet vezano za dostavljanje, kupovanje,… tako da po slobodnoj procjeni na tržnicu tijekom jutarnjih sati prođe preko 2 000 raznih korisnika tržnice, također treba uzeti u obzir i preko 500 stanara koji stanuju u navedenoj ulici. Iz navedenog dolazimo do brojke da je u jutarnjim satima u ulici Gajnice odvija jutarnja migracija učenika, stanara i građana od preko 3 000 osoba. Treba uzeti u obzir da se jedan veliki dio osoba koji sudjeluju u jutarnjoj migraciji koristi automobilima, dali zbog dostave, dolaska na tržnicu ili dovoza djece u školu. Ovoj migraciji treba dodati i gradski autobus, koji prometuje ispred škole kao i školski autobus koji dovozi učenike. Uz sav promet ispred škole ne postoji niti jedan sigurnosni element koji bi poboljšao sigurnost učenika, sama zebra se ne smatra dovoljnom za sigurnost. Škola je poduzela određene korake u poboljšanje sigurnosti djece tako što je napravila parking koji služi za dovoz djece i parkiranje korisnika škole, te izgradila prilazni put do ulaza u školu, ali bez daljnjih mjera poduzete mjere od strane škole su s jedne strane pridonijela sigurnosti a s druge strane ugrozila djecu pješake. Ugroza je u tome što djeca prolaze zapadnim djelom ulice Gajnice gdje je ulaz na parking škole te preko zebre prolaze dok korisnici parkinga moraju uči u parking ili izaći iz parkinga, prilikom izlaska moraju se uključiti u prometnu ulicu kada popušta pažnja na pješake, većinom mlađe učenike koji su manji rastom pa ih možda i ne vide, pritom dodajemo i situaciju da drugo vozilo ulazi na parking te nastaje lagana neuroza i popušta koncentracija vozača koji vjerojatno mora žuriti na posao pa dolazimo do „našeg“ malog učenika koji se na zebri u jednom trenutku nađe između auta koji je „debelo“ na zebri i pokušava se uključiti u promet, auta koji pokušava uči na parking i već je skrenuo ali ne može uči u prostor jer auto ispred njega ne može proći u dubinu parkinga, naš učenik je u situaciji da se ne može okrenuti prema ulici jer tamo stoje vozila u koloni. Ovo je stvarni prikaz jutarnjeg kaosa u ulici Gajnice ispred ulaska u parking. Ovdje se također treba naglasiti da jedan dio roditelja kako ne bi ulazili na parking ugrožavaju učenike na glavnom ulazu u školu jer se „kratko“ parkiraju na zebru ili djelomično se s prednjim krajem vozila se navezu prema školi te u toj gužvi u rikverc pokušavaju se ponovno uključiti u promet pritom ne vide učenike koji prolaze zebrom. Ovaj opis događaja oko škole je rezultat svakodnevnog promatranja prometa oko škole.

 

 

Temeljem navedenog predlažemo da:

 

1. se pristupne ceste školi kategoriziraju prema sigurnosnim stanjima na crvene (nesigurno), žute (manje sigurno) i zelene (sigurno). Obojane oznake pristupnim cestama bi se kroz satove razrednika upoznalo sa djecom te ih uputili na sigurnost u prometu. Vijeće roditelja bi kroz svoje djelovanje upoznalo druge roditelje, a škola bi isto objavila na svojim internetskim stranicama

 

2. je potrebno ograničiti promet na zebri, koja se nalazi na glavnom ulazu u školu tako što će se postaviti pomični stupići.

 

3. je potrebno ugraditi tzv. „ležeće policajce“ na zebrama koje su prilazne školi naročito križanje ulice Pabla Nerude i Gajnice te ulice Gajnice, Ulice Kerstinački žrtava prema parku 101 brigade i križanje ulice Karažnik i Dubravica (iako postoje uspornici pješački prijelaz prema Karažniku je nesiguran a križanje opasno)

 

4. je potrebno brzinu u ulicama Gajnice, Pabla Nerude, Karažnik (u dijelu od križanja sa ulicom Gajnice do križanja sa ulicom Dubravica), Kerestinečkih žrtava (od križanja sa ulicom Gajnice do križanja sa ulicom Brazilska) Brazilska ulica, ograničiti na 30 km/h

 

 

1. obrazloženje:

 

Siguran put djeci“:

 

zeleno: istočni dio ulice Gajnice od tržnice do ulice Pabla Nerude, istočni Brazilska ulica do ulice Pabla Nerude (zapadni dio ulice ukoliko se ograniči pristup zebri), Južni dio Brazilske, ulica Pabla Nerude u dijelu gdje se nalaze stupići

„ djelomično siguran“

žuto: ulica Pabla Nerude u djelu gdje nema stupića, Karažnik, Stare Gajnice, Kerstinečkih žrtava

„nesiguran put“

crveno: zapadni dio ulica Gajnice od Kerestinečkih žrtava do raskršća sa Pabla Nerude (problem je uski kolnik i skretanje za parking) , Karažnik od raskršća Čileanska do semafora sa ulicom Gajnice (ovaj dio je problematičan zbog uskog pješačkog kolnika i velikog prometa) Ulica Dubravica (u dijelu gdje nema pješačkog kolnika)

 

2. obrazloženje:

 

Ukoliko bi se zatvorila zebra koja se nalazi pristupu školi, vozači ne bi skretali prema školi već bi se zaustavili na ulici te bi na taj način usporili promet i omogućili sigurniji prelazak preko zebre kao i veću protočnost vozila prilikom izlaska sa parkinga

 

3. obrazloženje.

 

Postavljanjem uspornika „ležećih policajaca“ na zebrama se postiže vrlo velika sigurnost te se usporava promet. Sve škole u blizini su se izborile za uspornike jedino je naša škola trenutno bez uspornika a pohađa je najviše učenika.

 

4. obrazloženje:

 

tzv. smirivanje prometa ulicama, kojima se učenici kreču prema školi i sportskoj dvorani, se postiže i sa ograničenjem brzine kretanja prometala. Stvaranjem zone „30“ uvelike se upozoravaju sudionici prometa na povećan oprez, isto tako ukoliko se vozači ne pridržavaju ograničenja brzine policija ih ima mogućnosti kazniti. Zona 30 u ulicama oko škole i sportskih objekata je već prepoznata kao jedno od dobrih rješenja usporavanja prometa i povećanog opreza u prometu od strane vozača.