ROVINJ: Dan ljubaznosti u prometu - propustite pješake na pješačkim prijelazima!

Kako bi se potaknuo tolerantniji odnos između vozača i pješaka, Policijska postaja Rovinj-Rovigno provela je danas u Ulici Braće Božić u Rovinju prometnu akciju Dan ljubaznosti u prometu.

 

Osim policijskih službenika, u ovu preventivnu akciju edukativnog karaktera uključili su se i gradski prometni redari i djelatnici Stanice za tehnički pregled Rovinj.

 

Sudionici akcije su vozačima, biciklistima i pješacima podijelili letke i promidžbene materijale te su kroz mini radionice promovirali poželjna ponašanja u prometu, a sve kako bi se podigla prometna kultura te posljedično s time, smanjio broj prometnih nesreća i osoba koje stradavaju u njima. Naglasak je bio na zaštiti pješaka, kao jednoj od najugroženijih skupina sudionika u prometu te su policijski službenici podsjetili vozače automobila i bicikla da trebaju uvažavati pješake u prometu, dok su pješake podsjetili da i za njih vrijede određena prometna pravila.

 

 

Podsjetnik za vozače:

 

Usporite vozila kada se približavate pješačkom prijelazu zbog propuštanja pješaka koji prelaze kolnik!

Zaustavite vozilo ispred pješačkog prijelaza kada su pješaci djeca, stare i iznemogle osobe, slijepe osobe ili druge osobe s invaliditetom i kad tek stupaju na pješački prijelaz!

Ne parkirajte vozilo na nogostupu, u raskrižju i na pješačkom prijelazu!

 

 

Podsjetnik za pješake:

Koristite nogostup ili drugu površinu z

a kretanje pješaka, a u slučajevima kada nema nogostupa, hodajte što bliže rubu kolnika!

Ako se krećete u skupini, hodajte jedan iza drugoga!

Ako se krećete kolnikom na javnoj cesti izvan naselja, hodajte uz lijevi rub kolnika u smjeru kretanja, a noću i danju u slučajevima smanjene vidljivosti, budite osvijetljeni ili označeni reflektirajućim materijalom!

Pješački prijelaz koristite uvijek kad nije udaljen od vas više od 50 metara u naselju ili više od 100 metara izvan naselja!

Kada na cesti nema pješačkog prijelaza, prijeđite kolnik najkraćim putem, i to tako da ne ometate promet vozila!