Projekt „KLIK sigurnosni pojas - navika odgovornog ponašanja“

Projekt KLIK je izrijekom istaknut kao aktivnost koju podržava Nacionalni plan sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. do 2030. i u planu je za sufinanciranje iz tih sredstava.

 

Nakon Covid vremena, kada su mnoge aktivnosti kao i preventivno edukativni program KLIK zamle, HAK je intenzivno započeo kampanju edukacije mladih u prometu. Program obuhvaća interaktivno predavanje i simulacije sudara i prevrtanja za učenike završnih razreda srednjih škola. Ekipa HAK-a predvođena mr. sci. Krešimirom Vidukom, voditeljem ureda sigurnosti cestovnog prometa realizira projekt i educira maturante diljem Republike Hrvatske.

 

 

Predstavnik MUP-a PU Dubrovačko- neretvanske županije Denis Pavela koji je dao ključni obol u provedbi projekta na jugu Hrvatske nije skrivao oduševljenje: „Čovječe! Ovo je bomba! Ovaj projekt, ovo predavanje mene je fascinirao. Na stotine mladih ne ostaju ravnodušni. Dapače, postaju u potpunosti svjesni da oni upravljaju rizikom stradanja u prometu.“

 

 

Autor projekta Krešimir Viduka pojašnjava: „Početkom ove školske godine pozvali smo oko 150 srednjih škola s kojima smo prije korone surađivali. Većina je KLIK uvrstila u kurikulum aktualne školsku godinu. Sada, gotovo u pravili više škola surađuje i njihovi učenici zajednički sudjeluju u programu. Impresivno je kad 200-tinjak mladih ljudi netremice prate predavanje i gromoglasnim pljeskom pozdrave savjete kako se odgovorno ponašati u prometu. Koliki je interes najbolje govori podatak da su do kraja ovog polugodišta svi termini zauzeti.“

 

 

KLIK je od početka ove školske godine realiziran u školama Zadarske, Šibensko- kninske i Dubrovačko- neretvanske županije za gotovo tisuću učenika. U organizaciju i realizaciju uključili su se i autoklubovi Zadar, Šibenik i Ploče.

 

Nakon škola Splitsko- dalmatinske županije (otoci Brač i Hvar, Sinji Split) na redu su srednje škole u Međimurskoj i Varaždinskoj županiji.