KOPRIVNICA: Akcija "Bicikl i ja, zajedno u prometu"

Dana 03.10.2020.g. u Koprivnici, na parkirališnom prostoru pokraj Doma mladih održana je aktivnost „Bicikl i ja, zajedno u prometu“ namijenjena djeci i njihovim roditeljima.

 

Akcija je bila usmjerena na razvoj svijesti i znanja o odgovornom ponašanju u prometu, poštivanju prometnih znakova i pravila te promicanju kulture upravljanja biciklom, a sve sa svrhom stvaranja savjesnih malih vozača kao i sigurne okoline za njihovo upravljanje biciklom.

 

 

Aktivnost je provodila udruga „Kupid“ u suradnji sa Zajednicom športskih udruga grada Koprivnice i Malom sportskom školom ,a u koju je bio uključen i policijski službenik postaje prometne policije Koprivnica. Prisutni mali vozači nagrađeni su promidžbenim materijalima Policijske uprave.