Što je sve potrebno za prvu registraciju vozila?

Da bi vozilo sudjelovalo u prometu, osim što mora biti tehnički ispravno, vozilo mora biti i registrirano i imati važeću prometnu dozvolu

 

Svi postupci i dokumenti potrebni pri registraciji i odjavi motornog vozila su propisani Zakonom o sigurnosti prometa na cestama i Pravilnikom o registraciji i označavanju vozila.

Postupak prve registracije

Postupak registracije vozila opisan je u Pravilniku o registraciji i označavanju vozila, a detaljne upute nalaze se u stručnim uputama Centra za vozila Hrvatske i objavljene su na ovim stranicama.

 

Za prvu registraciju motornog vozila nadležna je stanica za tehnički pregled unutar registracijskog područja prema prebivalištu odnosno sjedištu vlasnika vozila. Prva registracija se može obaviti i u stanicama za tehnički pregled izvan registracijskog područja prebivališta odnosno sjedišta vlasnika vozila uz pisani zahtjev, 30 dana prije, prema stanici za tehnički pregled u kojoj se želi napraviti prva registracija.

 

Razlikujemo prvu registraciju novog i rabljenog vozila.

Dokumenti potrebni za prvu registraciju novog vozila su:

Dokaz o vlasništvu vozila (račun).

Izjava o sukladnosti ili potvrda o sukladnosti.

Dokaz o plaćenim propisanim obvezama.

Osobna iskaznica ili putovnica.

 

Dokumenti potrebni za prvu registraciju rabljenog vozila su:

Dokaz o vlasništvu vozila (račun, kupoprodajni ugovor, carinska deklaracija i sl.).

Strani prometni dokument.

Dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila (zapisnik o obavljenom tehničkom pregledu vozila).

Dokaz o plaćenim propisanim obvezama.

Osobna iskaznica ili putovnica.

 

Po obavljenoj identifikaciji vozila ovlašteni djelatnik provodi postupak prve registracije novog vozila u informacijskom sustavu i naplaćuje propisana davanja. Postupak prve registracije završava kada ovlašteni djelatnik ispiše prometnu dozvolu, ovjeri valjanost prometne dozvole u odgovarajućoj rubrici pečatom s grbom Republike Hrvatske, ovjeri prometnu dozvolu pečatom s grbom Republike Hrvatske i uruči prometnu dozvolu zajedno s registarskim pločicama vlasniku vozila.

 

Po obavljenom tehničkom pregledu vozila ovlašteni djelatnik provodi postupak prve registracije rabljenog vozila u informacijskom sustavu i naplaćuje propisana davanja. Postupak prve registracije završava kada ovlašteni djelatnik ispiše prometnu dozvolu, ovjeri valjanost prometne dozvole u odgovarajućoj rubrici pečatom s grbom Republike Hrvatske, ovjeri prometnu dozvolu pečatom s grbom Republike Hrvatske i uruči prometnu dozvolu zajedno s registarskim pločicama vlasniku vozila.