SLOVO ZAKONA: Prijevoz opasnih tvari

Upute i zahtjev za izdavanje ADR potvrde o osposobljenosti vozača za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu

 

U skladu s odredbama Zakona o prijevozu opasnih tvari (Narodne novine 79/09) i ADR Sporazuma, vozač vozila kojim se prevozi opasna tvar mora posjedovati ADR potvrdu o osposobljenosti temeljem uspješno položenog stručnog ispita. Novom odredbom oblik, dimenzije, sadržaj, zaštita, rok valjanosti te način izrade ADR potvrde mora biti sukladan zadnjim izmjenama ADR Sporazuma, a izdavanje mora obavljati nadležno tijelo države potpisnice ADR Sporazuma, a to je u Republici Hrvatskoj Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

 

Zahtjevi za izdavanje ADR potvrda za vozače koji su uspješno položili stručni ispit predaju se osobno ili putem pošte na adresu:

 

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

Uprava kopnenog prometa i inspekcije

PRISAVLJE 14

10 000 ZAGREB

 

Zahtjev za izdavanje ADR potvrde o osposobljenosti sa cjelokupnim uputama možete preuzeti putem linka:

 

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ADR POTVRDE O OSPOSOBLJENOSTI VOZAČA VOZILA KOJA PREVOZE OPASNE TVARI

 

VAŽNA NAPOMENA

ADR potvrda će se izdavati isključivo temeljem pravilno i čitljivo ispunjenog zahtjeva, potpunih, jasnih i čitljivih priloženih potrebnih priloga i priloženih potvrda o uplaćenim naknadama.

 

Vozači se mogu stručno osposobljavati i ispit položiti isključivo u ustanovama koje su na temelju čl. 37 stavak 2. Zakona o prijevozu opasnih tvari (Narodne novine 79/09) ovlaštene rješenjem Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za obavljanje poslova stručnog osposobljavanja i provjere stručne osposobljenosti vozača vozila za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu.

 

Popis ustanova: