SANACIJA OPASNIH MJESTA: Raskrižje na DC 20 i ŽC 2022 Mala Subotica - Orehovica

Policijska uprava međimurska, i nadalje će sukladno metodologiji za identifikaciju opasnih mjesta u cestovnoj prometnoj mreži, identificirati opasna mjesta na području Međimurske županije i poduzimati mjere i radnje koje će dovesti do povećanja sigurnosti svih sudionika u prometu.

 

Krajem siječnja ove godine, na inicijativu Policijske uprave međimurske održan je radni sastanak na kojem se raspravljalo o problematici pogoršanja stanja sigurnosti cestovnog prometa na opasnim mjestima na području Međimurske županije i to na:

- raskrižju državne ceste DC 20 sa županijskom cestom ŽC 2022 Mala Subotica - Orehovica i

- raskrižju državne ceste DC 20 s nerazvrstanom gradskom cestom ulice Vladimira Nazora NC 200280 Ivanovec - Štefanec.

 

 

Sa zadovoljstvom možemo konstatirati da su Hrvatske ceste, Ispostava Varaždin i Županijska uprava za ceste Međimurske županije izvršili dopunu signalizacije i sanaciju raskrižja, državne ceste DC 20 sa županijskom cestom ŽC 2022 Mala Subotica - Orehovica, sukladno postignutom dogovoru na radnom sastanku odnosno Rješenju Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Navedene izmjene i dopune uvelike će doprinijeti povećanju sigurnosti svih sudionika u prometu.

 

 

Izvršene izmjene i dopune:

 

- na državnoj cesti DC 20 u zoni obaju spornih raskrižja obostrano su postavljeni prometni znakovi „A01“ - opasnost na cesti s dopunskom pločom i tekstom „opasno raskrižje“.

- na županijskoj cesti ŽC 2022 Mala Subotica - Orehovica iz oba pravca nailaska na raskrižje s državnom cestom DC 20 izvedene su tzv. „uzdignute plohe trapeznog oblika“ K36 čitavom širinom kolnika te su obilježene horizontalnim oznakama na kolniku H55-3 za smirivanje prometa,

- u zoni navedenog raskrižja uklonjeni su reklamni panoi radi povećanja preglednosti samog raskrižja te je uklonjeno okolno raslinje koje je utjecalo na preglednost prometnih znakova,

- na županijskoj cesti ŽC 2022 dodatno je ograničena dopuštena brzina kretanja vozila, koja je usklađena sa prometno-tehničkim elementima ceste te je ujedno usklađena horizontalna i vertikalna signalizacija. Isprekidana razdjelna linija u zoni nailaska na raskrižja sa DC 20, iscrtana je u punu liniju kako ista ne bi vozače (posebno u lošim vremenskim uvjetima vožnje) navodila na pretjecanje.

 

 

Za raskrižje državne ceste DC 20 sa nerazvrstanom gradskom cestom ulice Vladimira Nazora NC 200280 Ivanovec - Štefanec koje je u nadležnosti Grada Čakovca, izrađen je Glavni projekt i pribavljene su potrebne suglasnosti, dok je sanacija planirana tijekom mjeseca rujna ove godine.

 

 

Nadležnim subjektima s područja Međimurske županije koji upravljaju cestama, u sanaciji istih uvelike pomaže sufinanciranje iz sredstava Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske. Sa zadovoljstvom možemo istaknuti da su iz navedenih sredstava u posljednje četiri godine (2017.-2020.) sufinancirani projekti sanacije opasnih mjesta u ukupnom iznosu od 2.684.955,75 kuna.

 

 

Policijska uprava međimurska, i nadalje će sukladno metodologiji za identifikaciju opasnih mjesta u cestovnoj prometnoj mreži, identificirati opasna mjesta na području Međimurske županije i poduzimati mjere i radnje koje će dovesti do povećanja sigurnosti svih sudionika u prometu.

 

 

Ovakav način sinergije između policije i nadležnih subjekata koji upravljaju cestama, predstavlja najučinkovitiji model kroz koji se brzo i efikasno saniraju opasna mjesta, a što dovodi i do povećanja sigurnosti svih sudionika u prometu.