POPIS POTENCIJALNO OPASNIH MJESTA, SANACIJA KOJIH ĆE SE U 2024. GODINI SUFINANCIRATI SREDSTVIMA NPSCP RH

 ....

POPIS POTENCIJALNO OPASNIH MJESTA, SANACIJA KOJIH ĆE SE U 2024. GODINI SUFINANCIRATI SREDSTVIMA NACIONALNOG PLANA SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA REPUBLIKE HRVATSKE

NAPOMENA: KAO ŠTO JE OBJAVLJENO U JAVNOM POZIVU, DOLJE NABROJANI SUBJEKTI, KOJIMA ĆE SE SUFINANCIRATI SANACIJA POTENCIJALNO OPASNIH MJESTA, IMAJU OBAVEZU U ROKU OD 15 DANA, RAČUNAJUĆI ZA PRVI DAN 27.03.2024., DOSTAVITI REVIZIJU CESTOVNE SIGURNOSTI I TO ISKLJUČIVO U DIGITALNOM OBLIKU NA E-ADRESU: npscp.spp@mup.hr
ZADNJI DAN DOSTAVE JE 10.04.2024.

OSIM TOGA, POZIVAMO SVE ODABRANE SUBJEKTE DA PROVJERE IZNOSE KOJI SU IM ODOBRENI ZA SUFINANCIRANE, JER JE U NEKOLIKO SLUČAJEVA UČINJENA MANJA KOREKCIJA, S CILJEM SANACIJE ŠTO VEĆEG BROJA POTENCIJALNO OPASNIH MJESTA

DATUM OBJAVE: 26. OŽUJKA 2024.

 

R.B. SUBJEKT
(PU)
PROJEKT FINANCIJSKO POTRAŽIVANJE
€ s PDV-om
1. BJELOVARSKO-BILOGORSKA
Općina Velika Trnovitica
Postavljanje SMART pješačkog semafora s preventivnim radarom kod OŠ, Ž-3090 51.726,50
2. BJELOVARSKO-BILOGORSKA
Općina Zrinski Topolovac
Postavljanje nove vertikalne i horizontalne IT prometne signalizacije u zoni osnovne škole i vrtića 55.000,00
3. BRODSKO-POSAVSKA
Grad Slavonski Brod
Povećanje sigurnosti u prvom redu pješaka ugradnjom novih prometnih tehnologija na više raskrižja 43.703,23
4. BRODSKO-POSAVSKA
Grad Nova Gradiška
Postavljanje uspornika na raskrižju u Novoj Gradiški 1.041,25
5. BRODSKO-POSAVSKA
Općina Gornja Vrba
Osiguranje pješačkog prijelaza semaforima i mjeračima brzine na
Ž-4210 kod osnovne škole Vladimir Nazor u Gornjoj Vrbi
38.244,94
6. BRODSKO-POSAVSKA
Općina Oprisavci
Izgradnja pješačke staze, nogostupa u Savskoj ulici, Oprisavci,
Ž-4210
27.095,69
7. DUBROVAČKO-NERETVANSKA
Grad Korčula
Postavljanje LED markera na tri pješačka prijelaza, D-118 30.659,13
8. ISTARSKA
Općina Karojba
Postavljanje dummy uređaja za mjerenje brzine kretanja na Ž-5007 u naselju Škropeti 4.178,25
9. ISTARSKA
Grad Rovinj
Smirivanje prometa implementacijom uzdignutoh ploha u ulici Lamonova u Rovinju 9.695,00
10. KARLOVAČKA
Grad Slunj
Video nadzor prometa pametnim IT rješenjem 13.650,35
11. KARLOVAČKA
Općina Krnjak
Izgradnja pješačkog mosta preko potoka u Krnjaku 27.999,13
12. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA
Grad Križevci
Smirivanje prometa i semaforizacija raskrižja 51.039,63
13. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA
Općina Peteranec
Izgradnja pješačkog prijelaza u Ulici Matije Gupca, D-41 3.327,38
14. KRAPINSKO-ZAGORSKA
Grad Zlatar
Postavljanje nove prometne signalizacije i preventivnih radara s ciljem povećanja sigurnosti pješaka 22.802,50
15. KRAPINSKO-ZAGORSKA
ŽUC
Tehničko-prometni zahvati na 14 pješačkih prijelaza na županijskim i lokalnim cestama 93.000,00
16. MEĐIMURSKA
Grad Prelog
Izgradnja uzdignutih ploha, Sportska ulica u Prelogu 9.654,81
17. MEĐIMURSKA
Grad Prelog
Izgradnja uzdignutih ploha, Ulica Konopljišće u Prelogu 4.339,12
18. OSJEČKO-BARANJSKA
Općina Satnica Đakovačka
Pješačko-biciklistička staza Satnica Đakovačka - Gašinci 46.500,00
19. OSJEČKO-BARANJSKA
Grad Našice
Osiguranje dva pješačka prijelaza novom signalizacijom i rasvjetom 21.880,00
20. OSJEČKO-BARANJSKA
Općina Vuka
Smirivanje prometa na dvije lokacije u općini Vuka 13.125,00
21. OSJEČKO-BARANJSKA
Grad Beli Manastir
Osiguranje pješačkog prijelaza, Preradovićeva i Šećeranska ulica 16.581,25
22. POŽEŠKO-SLAVONSKA
Grad Pakrac
Rekonstrukcija prometnih površina - Ulica J. J. Strossmayera i Trg bana J. Jelačića - Pakrac, faza 2. 93.000,00
23. POŽEŠKO-SLAVONSKA
Grad Lipik
Izmjena ili dopuna signalizacije na sedam (7) lokacija u gradu Lipiku 11.947,25
24. POŽEŠKO-SLAVONSKA
ŽUC
Izgradnja novog propusta preko potoka Veličanka u naselju Velika, Ž-4253 88.676,42
25. PRIMORSKO-GORANSKA
Općina Mošćenička Draga
Izvedba pješačkog prijelaza na D-66, Ul. Ljube Mrakovčića 16.318,75
26. PRIMORSKO-GORANSKA
Općina Vinodolska Općina
Prometno tehnički zahvat kod osnovne škole, Ž-5089 25.086,25
27. PRIMORSKO-GORANSKA
Grad Novi Vinodolski
Izgradnja dva pametna obilježena pješačka prijelaza na lokaciji u Gradu Novom Vinodolskom i mjestu Povile, D-8 45.217,20
28. SISAČKO-MOSLAVAČKA
Grad Glina
Postavljanje preventivnih radara na dva raskrižja u Glini 21.393,75
29. SISAČKO-MOSLAVAČKA
ŽUC
Postavljanje preventivnog radara i nove prometne signalizacije u naselju Mustafina Klada, Ž-3130 20.737,50
30. SISAČKO-MOSLAVAČKA
ŽUC
Postavljanje preventivnih radara i nove prometne signalizacije u naseljima Repušnica i Banova Jaruga, Ž-3124 38.447,50
31. SPLITSKO-DALMATINSKA
Grad Trilj
Semaforizacija raskrižja D-60 i Ž-6148 u Trilju 46.663,64
32. SPLITSKO-DALMATINSKA
ŽUC Split
Poboljšanje uvjeta prometovanja na četiri mjesta na tri županijske ceste postavljanjem Tyregrip sloja (crveni asfalt) 13.939,00
33. SPLITSKO-DALMATINSKA
Općina Dugi Rat
Uređenje pjašačkog prijelaza pomoću svjetlosne signalizacije, Sumpetar, D-8 13.270,69
34. VARAŽDINSKA
Općina Vinica
Izvedba novih pješačkih prijelaza, naselja Gornje Ladanje i Marčan, Ž-2029 39.905,08
35. VARAŽDINSKA
ŽUC
Izgradnja obilježenog pješačkog prijelaza na ŽC 2060 u naselju Ribić Breg sa svjetlosno prometnom signalizacijom 22.485,75
36. VIROVITIČKO-PODRAVSKA-
Grad Virovitica
Rekonstrukcija Ulice Zbora narodne garde u Virovitici 63.000,00
37. VIROVITIČKO-PODRAVSKA
ŽUC
Postavljanje deset (10) preventivnih uređaja za mjerenje brzine u zonama škola 40.000,00
38. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
Općina Tovarnik
Postavljanje opreme za smirivanje prometa kod osnovne škole u Vukovarskoj ulici u Tovarniku 7.242,38
39. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
Općina Jarmina
Dodatno osiguranje pješačkog prijelaza svijetlećim prometnim znakovima i dr. 17.114,13
40. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
Općina Stari Jankovci
Izmjena postojeće signalizacije i postavljanje zaštitne metalne ograde 7.390,25
41. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
Općina Tordinci
Postavljanje pješačkog prijelaza s primjenom novih tehnologija, raskrižje Vukovarske i ulice A.G. Matoša u Tordincima 3.724,00
42. VUKOVRSKO-SRIJEMSKA
Općina Trpinja
Dopuna i usklađivanje postojeće signalizacije i opreme, D-2 19.156,38
43. ZADARSKA
Grad Obrovac
Smirivanje prometa uzdignutim plohama na četiri mjesta u Obrovcu i Kruševu 27.050,17
44. ZADARSKA
Grad Pag (Pag II d.o.o.)
Izmjena postojećeg stanja prometne signalizacije na LC 63179 i LC63008 u zoni osnovne škole Pag i ugradnja opreme za smirivanje prometa 22.532,43
45. ZADARSKA
Općina Kolan
Nabava znakova i izmjene postojećeg stanja prometne signalizacije na L-63002 7.378,00
46. ZADARSKA
Općina Preko
Nova signalizacija, naselje Ugljan, Područna škola, D-110 33.197,50
47. ZAGREBAČKA
Grad Ivanić-Grad
Izgradnja mini kružnog raskrižja Vukovarske i Omladinske 31.587,85
48. ZAGREBAČKA
Općina Stupnik
Gospodarska ulica, prometno tehnički zahvati s ciljem povećanja sigurnosti djece i pješaka 22.802,50
49. ZAGREBAČKA
Grad Vrbovec
Postavljanje preventivnog radarskog sustava, mjesto Banovo, Ž-3034 15.400,00
UKUPNO 1.399.907,53