BJELOVAR: Nadzor vozača prigodom oduzimanja prednosti prolaska

U Bjelovaru se provodi akcija umjerena na prekršaje oduzimanja prednosti prolaska, nepoštivanje prometnog znaka „STOP“, ugrožavajuće radnje u prometu i nekorištenja pokazivača smjera

 

Iz statističkih pokazatelja okolnosti koje su prethodile prometnim nesrećama  na području naše policijske uprave, utvrđeno je da je jedan od najučestalijih uzroka prometnih nesreća nepoštivanje prednosti prolaska. Nakon brzine oduzimanje prednosti prolaska predstavlja značajan uzrok prometnih nesreća zbog čega se ovakve ciljane aktivnosti policije provode na prometnicama naše županije.

Radnja oduzimanja prednosti prolaska vozača sastoji se u tome da se nedovoljno ili olako procjeni brzina i smjer vožnje vozila koje ima prednost prolaska prometnicom, te u trenutku poduzimanja radnje uključenja vozilom u promet ili skretanja, vozač vozila kojemu se oduzima prednost prolaska mora poduzeti radnju izbjegavanja udara (kočenje, skretanje i sl.) da bi se izbjegla prometna nesreća.

Propuštanje vozila i prednost prolaska propisane su člankom 57. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, a kršenjem odredbi tog članka propisana je novčana kazna u rasponu od tri do sedam tisuća kuna, dok će se vozaču koji je proglašen krivim za taj prekršaj odrediti zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom kao i negativni prekršajni bodovi.

Na raskrižju obilježenim znakom izričitih naredbi  „obavezno zaustavljanje“ ili kako ga vozači nazivaju „STOP“,  obveza vozača  je zaustavljanje prije ulaska u raskrižje i tek nakon toga procjena elemenata propuštanja. Česta je i nedovoljna preglednost u prilaženju raskrižju. Vozač je obvezan po pravilu zaustavljanje obaviti neposredno pred oznakom ili postavljenim znakom, ali se tolerira i mjesto preglednosti kada to signalizacija nezadovoljava. Kako se znak ili oznaka ne nalaze uvijek na liniji preglednosti, vozač i nakon zaustavljanja ponekad mora obaviti korekciju položaja vozila, da bi uočio sve potrebne elemente. Važno je naglasiti da se svaki vozač ponaosob, mora uvjeriti u situaciju prije ulaska sa sporedne ceste, a ne da se poistovjećuje s onim ispred. Zaustavljanje na ulazu u raskrižje nije zabranjeno, već neophodno dok se vozač ne uvjeri u sigurno uključivanje.

Člankom 12. stavkom 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama propisano je da su se sudionici u prometu dužni držati se ograničenja, zabrana i obveza izraženih pomoću postavljenih prometnih znakova, a novčanom kaznom u iznosu od 500 kuna kazniti će se sudionik koji postupi suprotno ovoj odredbi.
Prije započinjanja radnji vozilom vozač koji namjerava na cesti ili drugoj prometnoj površini uključiti se u promet, prestrojiti, odnosno mijenjati prometnu traku, pretjecati, obilaziti, zaustavljati se, skretati udesno ili ulijevo, okretati se polukružno, voziti unatrag i sl. ne smije početi takvu radnju ako time dovodi u opasnost druge sudionike u prometu već je dužan uvjeriti se da tu može učiniti bez opasnosti za druge sudionike u prometu ili imovinu, vodeći pritom računa o položaju vozila te o smjeru i brzini kretanja kako bi se izbjegle prometne nesreće.

Ugrožavajuće radnje u prometu propisane su člankom 43. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, a kršenjem tih radnji propisana je novčana kazna od tisuću kuna.  
Svakodnevnim praćenjem stanja u prometu vidljivo je da sudionici čine razne prekršaje, a jedan dio prekršaja ima za posljedicu lakše ili teže prometne nesreće. Jedan od takvih prekršaja je i nedavanje pokazivača smjera, propisano odredbama članka 44. Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Samo ne davanje pokazivača smjera pojedinog sudionika, može ugroziti ili u zabludu dovesti druge sudionike koji se kreću iza takvog sudionika ili mu dolaze iz suprotnog ili bočnih smjerova. Uz navedeno, svjedoci smo i čestih primjedbi sudionika u prometu, ali i raznih medija kao se navedeni prekršaj minorizira i nedovoljno sankcionira. Predmetni prekršaj učestalo se radi u prometu, što iritira druge sudionike u prometu i može, kako smo naveli dovesti i do težih prometnih nesreća.
 
Člankom 44. Zakona o sigurnosti prometa na cestama propisano je da je vozač dužan druge sudionike u prometu jasno i pravodobno upozoriti o svojoj namjeri, dajući im znak pomoću pokazivača smjera i stop svjetla ili ako oni ne postoje, odgovarajući znakom rukom. Ako vozač daje znak pomoću pokazivača smjera, on ga mora davati za sve vrijeme obavljanja radnje vozilom, a nakon obavljene radnje mora prestati davati znak. Novčanom kaznom u iznosu od 300 kuna kazniti će se za prekršaj vozač koji postupi suprotnom navedenim odredbama.
 
Policijski službenici Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske prepoznali su značaj nepoštivanja ovih odredbi zbog čega se provode ovakve ciljane aktivnosti kojima je prvenstveno za cilj osvijestiti sve sudionike u prometu na važnosti poštivanja prednosti prolaska, znaka izričite naredbe „obavezno zaustavljanje“ ili STOP, ostale ugrožavajuće radnje u prometu te korištenja pokazivača smjera.
 
I ovom prilikom molimo sve sudionike u prometu da poštujući prometne propise vode brigu o svojoj i sigurnosti drugih sudionika u prometu, te da svojim pozitivnim ponašanjem pridonesu povoljnom stanju sigurnosti na prometnicama naše policijske uprave.