Tri zlatna biciklistička pravila

Biciklisti se često zateknu u situaciji da svjesno ili nesvjesno krše propise. Zbog toga primamo brojne pritužbe, a svjedoci smo i kažnjavanja.  Promet biciklom propisan je Zakonom o sigurnosti prometa na cestama

Državna tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne i fizičke osobe te sudionici u prometu dužni su, u postupanju prema odredbama ovoga Zakona, voditi računa o sigurnosti, razvijati solidarnost, humane i etičke odnose među sudionicima u prometu na cestama, štititi zdravlje i život drugih osoba, osobito djece, osoba s invaliditetom, starih i nemoćnih osoba i brinuti se o zaštiti životnog okoliša (Članak 3.).

Prije svega, bicikl treba voziti sigurno. Zakon propisuje obaveznu opremu, no slobodno se zaštite i više. Na primjer, Zakon ne propisuje da obučete kabanicu kad pada kiša, niti da nosite zaštitnu kacigu ako ste stariji od 16 godina. Ipak, zaštitna kaciga će vam čuvati glavu i ako ste stariji. Nikako nemojte voziti bez opreme propisane Zakonom:

  1. Od prvog sumraka do potpunog svanuća (noću), a i danju u slučaju smanjene vidljivosti, na biciklu mora biti upaljeno jedno svjetlo bijele boje na prednjoj strani i jedno crveno svjetlo na stražnjoj strani. Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač ako postupi suprotno (Članak 101.). Iznimno od odredaba članka 101. ne moraju imati upaljena svjetla bicikli koji nemaju akumulator kad su zaustavljeni ili parkirani u naselju uz sam rub kolnika (Članak 103.).
  2. Vozač bicikla koji se kreće kolnikom na javnoj cesti dužan je noću i danju u slučaju smanjene vidljivosti biti označen reflektirajućim prslukom ili reflektirajućom biciklističkom odjećom. Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač ako postupi suprotno (Članak 113.).
  3. Zaštitnu kacigu, za vrijeme vožnje na cesti, na glavi moraju nositi vozači bicikla mlađi od 16 godina. Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač bicikla ako postupi suprotno (Članak 114.).