NACIONALNI PLAN SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA: Sigurnost motociklista i mopedista

Na prometnicama u Republici Hrvatskoj vozači motocikala/mopeda sudjeluju u 27 % teških prometnih nesreća i predstavljaju jednu od ranjivih skupina.

 

Za potrebe smanjenja broja i posljedica teških prometnih nesreća u kojima sudjeluju vozači motocikala i mopeda definirano je sedam aktivnosti podijeljenih u tri mjere:

  • Provođenje preventivno-edukativnih i promidžbenih aktivnosti

  • Istraživanja

  • Sanacija opasnih mjesta.

 

Provođenjem definiranih mjera predviđa se smanjenje broja osoba poginulih u prometnim nesrećama kao i broja teških prometnih nesreća u kojima sudjeluju vozači motocikala/mopeda za 50 % do kraja planskog razdoblja Nacionalnog plana, odnosno sa 673 na 336 teških prometnih nesreća.

 

Tip mjere

Mjera

Aktivnost

Odgovornost

Razdoblje provedbe

Edukacija

Provođenje preventivno-edukativnih i promidžbenih aktivnosti

Provođenje aktivnosti u cilju podizanja svijesti o važnosti korištenja sigurnosne kacige, motociklističke opreme i reflektirajućih obilježja

MZO, MUP, MMPI, HAK, RSO

I.

Provođenje aktivnosti u cilju podizanja svijesti o važnosti međusobnog poštovanja vozača motocikala i mopeda te vozača ostalih vozila

MZO, MUP, MMPI, HAK, RSO

I.

Provođenje aktivnosti u cilju podizanja svijesti o rizicima povezanim s nezakonitim korištenjem mopeda i motocikala

MZO, MUP, MMPI, HAK, RSO

I.

Inženjerska rješenja

Istraživanja

Analiza visokorizičnih dionica cesta na kojima se događaju nesreće u kojima sudjeluju vozači motocikala i mopeda

UJC, MMPI, RSO

I.

Istražiti načine i predložiti rješenja kako povećati razinu uočljivosti motociklista/mopedista

UJC, MMPI, RSO

 

I.

 

Istražiti mogućnosti i predložiti rješenja povećanja razine sigurnosti za vozače motocikala/mopeda iz različitih aspekata

UJC, RSO, MUP

I.

Sanacija opasnih mjesta

Sanacija visokorizičnih dionica cesta za vozače motocikala i mopeda

UJC, MMPI, MUP, RSO

I., II.