"Vidi i klikni" u Đurđevcu

Dana 15. lipnja 2022. godine, policijski službenik za sigurnost i preventivu cestovnog prometa Policijske postaje Đurđevac u suradnji s djelatnicima Auto-kluba Đurđevac (HAK-om) održali su preventivno-edukativnu akciju „Vidi i klikni“.

 

Akcija je održana u društvenim prostorijama dječjeg vrtića „Košutica -Ferdinandovac“ i dječjeg vrtića „Bubamara - Kalinovac“.

 

Na edukaciji su bile prisutne dvije grupe djece koji su se navedenom prilikom po prvi puta susreli sa važnim prometnim pravilima i prometnim situacijama u kojima se mogu naći kao sudionici u prometu.

 

 

Prilikom druženja cilj je naučiti djecu kako da budu što više uočljiviji u prometu, te kako da prepoznaju opasne situacije u prometu. Tijekom edukacije djeca su upoznata s pravilnim korištenjem nogostupa, korištenjem pješačkih prijelaza kako bi prešli cestu, rizicima prijelaza ceste između parkiranih vozila te važnošću vizualnog kontakta i komunikacije s vozačem. Upoznata su s pravilnim ulaskom i sjedenjem u automobilu, te korištenju sigurnosnog pojasa, kao i o rizicima ukoliko to ne rade na propisan i pravilan način. 

 

Djeca su se najviše razveselila nastavnim pomagalima koja su se koristila tijekom edukacije kao što su semafor za pješake i tepih u vidu pješačkog prijelaza, a posebno su ih se dojmili modeli automobila za napuhavanje. Tijekom simulacija korištena je lutka „Haki“ te je cilj pokazati najmlađima koje su posljedice nekorištenja sigurnosnog pojasa te sjedenja na prednjem sjedalu vozila, a isto tako uključiti i djecu u određenu prometnu situaciju jer djeca ju na taj način bolje doživljavaju i ona im dulje ostaju u sjećanju. Po završetku edukacije djeci su podijeljene bojanke „HAK“-a pod imenom „Vidi i klikni!“