TEHNIKA VOŽNJE: Pravila vožnje u turbo kružnom toku

Turbo kružni tok u svijetu je već postao pravilo, a ne iznimka, a ima ih sve više i u Hrvatskoj. Zato, pravila vožnje u turbo rotoru...

 

 

Osnovne značajke turbo rotora su da nema beskonačnog kruženja, a niti prestrojavanja unutar toka, kako bi se u što većoj mjeri izbjegle tzv. točke konflikta, pa je važno da vozači unaprijed znaju gdje žele ići i jednostavno slijede prometne znakove.

 

Turbo rotor projektiran je kao dvotračno raskrižje sa spiralnim tokom kružnog kolnika, a vozni trakovi unutar kružnog toka međusobno su odvojeni uzdignutim razdjelnim elementima koji sprječavaju promjenu voznog traka na mjestu gdje to nije dopušteno.

 

Kod prometovanja takvim kružnim tokovima potrebno je da vozači prije nego uđu u rotor pravovremeno donesu odluku o željenom smjeru kretanja, te da prije ulaska u raskrižje zauzmu prometnu traku koja je namijenjena za vođenje prometa u željenom smjeru.

 

U pogledu prometovanja kroz turbo rotor važe ista prometa pravila kao i ustalim vrstama raskrižja, gdje se prometom upravlja postavljenom prometnom signalizacijom. Prednost prolaska definirana je postavljenom prometnom signalizacijom i oznakama na kolniku.