NPSCP 2020-2030: Europske smjernice politike sigurnosti cestovnog prometa za 2011.-2020.

U srpnju 2010., Europska komisija je usvojila dokument o cestovnoj sigurnosti za plansko razdoblje od 2011. do 2020. (Towards a European Road Safety Area: policy orientations on road safety 2011-2020).

 

 

Uzimajući u obzir analizu rezultata prijašnjeg Akcijskog programa cestovne sigurnosti (Third European Action Programme for Road Safety) za razdoblje od 2001. do 2010., predstavljeni su novi ciljevi i mjere za planirano desetogodišnje razdoblje.

 

Principi na kojima se dokument temelji su težnja za najvišim standardima cestovne sigurnosti u Europi, integrirani pristup sigurnosti na cestama te načela supsidijarnosti, proporcionalnosti i zajedničke odgovornosti. Kao kvantitativni cilj dokumenta-strategije postavljeno je 50 % broja poginulih osoba u Europskoj uniji u razdoblju od 2011. do 2020. Spominje se i postavljanje cilja za smanjenje broja ozlijeđenih osoba te se navodi da takvo što ipak još nije moguće zbog nejednolikog utvrđivanja razine ozljeda u državama članicama.

 

Strateški ciljevi, tj. polja intervencije za države članice Europske unije predviđeni za razdoblje od 2011. do 2020., usklađeni su sa svjetskim preporukama UN-a i WHO-a. Posebna pozornost obraćena je na stradavanje ranjivih korisnika, obrazovanje svih sudionika i poticanje novih tehnologija u cilju povećanja razine sigurnosti cestovnog prometa.