NACIONALNI PLAN SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA: Sigurnost aktivnih oblika prometovanja

Aktivni oblici prometovanja sudjeluju u čak 32 % teških prometnih nesreća.

 

Pritom pješaci sudjeluju u 19 % teških prometnih nesreća, a biciklisti u 13 %. Uzimajući u obzir da je zbog održivosti cjelokupnog cestovnog prometnog sustava sve veći naglasak stavljen upravo na aktivne oblike prometovanja, novi Nacionalni plan posebnu pozornost posvećuje upravo povećanju njihove sigurnosti.

 

Za potrebe smanjenja broja i posljedica teških prometnih nesreća u kojima sudjeluju aktivni oblici prometovanja definirana je 21 aktivnost podijeljena u sedam mjera:

• Provođenje preventivno-edukativnih i promidžbenih aktivnosti

• Prilagodba pješačke infrastrukture okolnostima, uvjetima i potrebama prometnica

• Prilagodba biciklističke infrastrukture okolnostima, uvjetima i potrebama prometnica

• Planiranje sigurnog prometnog sustava

• Istraživanja

• Projektiranje sigurnog prometnog sustava

• Izmjena i dopuna zakonske regulative.

 

Provođenjem definiranih mjera predviđa se smanjenje broja osoba poginulih u prometnim nesrećama kao i broja teških prometnih nesreća u kojima sudjeluju aktivni oblici prometovanja za 50 % do kraja planskog razdoblja Nacionalnog plana, odnosno sa 797 na 398 teških prometnih nesreća.

 

Tip mjere

Mjera

Aktivnost

Odgovornost

Razdoblje provedbe

Edukacija

Provođenje preventivno-edukativnih i promidžbenih aktivnosti

 

Provođenje aktivnosti u cilju podizanja svijesti o važnosti korištenja svjetala, reflektirajućih prsluka i kacige za bicikliste

MZO, MUP, MMPI, HAK, RSO

I.

Provođenje biciklističkih ispita za učenike

HAK, MUP, AZOO

I.

Provođenje preventivno-edukativnih akcija (Sigurno u školu s HAK-om i sl.)

HAK, RSO

I.

Izgradnja poligona za edukaciju pješaka i biciklista

JLS, HAK, MMPI, Ostali subjekti

I.

 

Edukacija pješaka

 

MZO, HAK, JLS

 

I.

Izrada smjernica za sigurno i učinkovito vođenje biciklističkog prometa u skladu sa zakonskom regulativom i edukacija ključnih dionika

MUP, MMPI, MINTS, JLS, RSO, HAK

I.

Inženjerska rješenja

Prilagodba pješačke infrastrukture okolnostima, uvjetima i potrebama prometnica

Utvrđivanje opasnih dionica/lokacija sa smanjenom sigurnošću pješačkog prometa uz prijedlog unapređenja i sanaciju

UJC, JLS, RSO, MUP

I.

Prilagodba pješačke infrastrukture osobama s invaliditetom ili osobama smanjene pokretljivosti

UJC, JLS, RSO

I.

Implementacija ITS rješenje za povećanje sigurnosti pješaka na izoliranim pješačkim prijelazima

UJC, JLS, RSO, MUP

I.

Prilagodba biciklističke infrastrukture okolnostima, uvjetima i potrebama prometnica

Utvrđivanje opasnih dionica/lokacija sa smanjenom sigurnošću biciklističkog prometa uz prijedlog unapređenja i sanaciju

UJC, JLS, RSO, MUP

I.

Planiranje sigurnog prometnog sustava

Izrada Planova održive urbane mobilnosti - integrirano prometno-prostorno planiranje s ciljem povećanja modalne razdiobe putovanja u korist javnog prijevoza i sigurnijih oblika prometovanja

JLS, RSO, MUP, MMPI

I., II., III.

Iniciranje bolje organizacije javnog prijevoza (inovativna rješenja u pogledu javnog prijevoza putnika)

JLS, RSO, MUP, MMPI

I., II., III.

Organizacija i regulacija prometa (sustav jednosmjernih ulica) s ciljem povećanja kvalitete infrastrukture za potrebe aktivnih oblika prometovanja

JLS, UJC, RSO, MUP, MMPI

I., II., III.

Izrada karti za sigurno kretanje pješice i biciklom s izradom prijedloga rješenja za unapređenje infrastrukture (djeca, osobe starije životne dobi, osobe s invaliditetom)

JLS, RSO, MUP, MMPI

I., II., III.

 

Postavljanje putokaza za preporučene biciklističke pravce

JLS, UJC, RSO, MUP, MMPI, MINTS

I., II., III.

Istraživanja

Istražiti pri kojim okolnostima se događa najviše prometnih nesreća s pješacima i biciklistima uz analizu varijantnih rješenja

UJC, MUP, RSO

I.

Projektiranje sigurnog prometnog sustava

Unapređenje i definiranje standarda semaforske regulacije pješačkog i biciklističkog prometa na razini Republike Hrvatske

UJC, JLS, MMPI, RSO, MUP

I.

Zakonska regulativa

Izmjena i dopuna zakonske regulative

Unapređenje zakona u aspektima sigurnosti aktivnih oblika prometovanja s naglaskom na biciklistički promet, električne romobile i ostala nekategorizirana vozila s vlastitim pogonom

MMPI, MUP, RSO, JLS

I.

Usklađivanje i primjena zakonske regulative koja se odnosi na infrastrukturu biciklističkog prometa u cilju postizanja maksimalne razine sigurnosti, s posebnim osvrtom na izgrađena gradska područja i mješoviti promet.

MMPI, MUP, JLS, RSO, UJC

I.

Razvoj ostalih relevantnih zakona, pravilnika i smjernica te njihovo međusobno usklađivanje

MMPI, MUP, JLS, UJC, RSO

I.

Unaprijediti Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama u aspektu biciklističkog prometa s posebnim osvrtom na inovativna hibridna vozila s dodatnim pogonom

MMPI, MUP, CVH, RSO

I.