KONFERECIJA JUTARNJEG LISTA: Božinović: ‘Možemo prepoloviti broj poginulih u cestovnom prometu do 2030.‘; Mataija: ‘Imamo 4 glavne ubojice u prometu‘

Održana panel rasprava "Strateški prometni cestovni projekti Hrvatske" koju je moderirao novinar Jutarnjeg lista Dušan Miljuš.