NACIONALNI PLAN SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA: Okvir Europske politike sigurnosti cestovnog prometa za 2021.-2030.

U lipnju 2019., Europska komisija objavila je radni dokument pod nazivom Okvir politike EU-a za sigurnost na cestama (EU Road Safety Policy Framework 2021-2030 - Next Steps Towards Vision Zero), koji se odnosi na nadolazeće plansko razdoblje od 2021. do 2030.

 

 

Izrada dokumenta potaknuta je paketom Europa u pokretu (Europe in the move - Sustainable Mobility for Europe: safe, connected, and clean) i srednjoročnim Akcijskim planom cestovne sigurnosti (Strategic Action Plan on Road Safety) iz svibnja 2018. Svrha radnog dokumenta je prevesti politiku navedenog Akcijskog plana u akciju, tj. provedbu te pružiti smjernice pri izradi nacionalnih planova za razdoblje od 2021. do 2030.

 

Europska unija dokumentom potvrđuje dugoročni svjetski cilj koji se odnosi na nultu stopu smrtnog stradavanja do 2050. Politika potpune eliminacije smrtnog stradavanja u prometu prihvaćena je još 1997., u švedskom parlamentu, predstavljena kao Vision Zero. Cilj politike je da nijedan sudionik ne pogine ili ne bude teže ozlijeđen u prometnim nesrećama te da buduće planiranje cestovnog prometa treba biti u skladu s takvim zahtjevima. Osim navedenog dugoročnog cilja, postavlja se cilj 50 % smanjenja smrtnog stradavanja do 2030., koji se ujedno nastavlja na prošli europski desetogodišnji program sigurnosti cestovnog prometa. Dokument Europske komisije posebno naglašava važnost potpisane Deklaracije iz Vallette, čime je obraćena posebna važnost klasifikacije težine ozljeda i postavljanja ciljeva smanjenja broja teških ozljeda kao posljedica prometnih nesreća.