NACIONALNI PLAN SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA 2021 - 2030: Vožnja bez utjecaja alkohola, droga i lijekova

Statistička analiza podataka, načijim rezultatima su temeljene mjere i potencijali iz područja djelovanja „Vožnja bez utjecaja alkohola, droge i lijekova“, odnosi se na prometne nesreće u kojima je osoba koja je uzrokovala nesreću bila pod utjecajem alkohola i/ili psihoaktivnih tvari.

 

Analizom vožnje pod navedenim utjecajem razvidno je da se utjecaj najčešće odnosi na alkohol. Alkohol je prisutan u 22 % teških prometnih nesreća, dok je četiri posto osoba koje su ih uzrokovale, u ukupnom broju prometnih nesreća, bilo pod utjecajem alkohola i/ili opijata. Pri tome svaka druga nesreća u kojoj je utvrđena alkoholiziranost sudionika, brzina je okolnost pod kojom se dogodila.

 

Za potrebe smanjenja broja teških prometnih nesreća u kojima su prisutni alkohol i/ili opijati definirano je osam aktivnosti podijeljenih u tri mjere:

 

• Provođenje preventivno-edukativnih i promidžbenih aktivnosti

• Istraživanja

• Izmjena i dopuna zakonske regulative.

 

Provođenjem definiranih mjera predviđa se smanjenje broja osoba poginulih u prometnim nesrećama kao i broja teških prometnih nesreća u kojima je uzrok alkohol i/ili opijati za 50 % do kraja planskog razdoblja Nacionalnog plana, odnosno s 92 na 46 teških prometnih nesreća.

 

 

Tip mjere

Mjera

Aktivnost

Odgovornost

Razdoblje provedbe

Edukacija

Provođenje preventivno-edukativnih i promidžbenih aktivnosti

Provođenje aktivnosti u cilju podizanja svijesti o opasnostima konzumacije alkohola, droga i lijekova i upravljanja vozilom

MZO, MUP, MMPI, HAK, RSO

I.

Poticati dobrovoljno korištenje sustava Alcohol interlock za profesionalne vozače

MMPI, MUP

I., II.

Inženjerska rješenja

Istraživanja

Istražiti razloge zbog kojih vozači ugrožavaju sebe i ostale sudionike u prometu kršenjem propisa vezanih za konzumaciju alkohola, droga i lijekova te upravljanje motornim vozilom. Poseban naglasak staviti na recidiviste koji krše propise vezane za konzumaciju alkohola, droga i lijekova

HPD, RSO

I.

Istražiti dodatne mogućnosti borbe protiv vožnje u alkoholiziranom stanju (inovativna rješenja) te predložiti rješenja uz evaluaciju njihove učinkovitosti

MUP, HPD, RSO

II.

Istražiti učinkovitosti sustava Alcohol Interlock i njegov utjecaj na smanjenje broja nesreća

RSO, MMPI

II., III.

Istražiti mogućnost i učinkovitost promjene graničnih vrijednosti dopuštene količine alkohola u krvi vozača

RSO, MUP, MIZ

I.

Zakonska regulativa

Izmjena i dopuna zakonske regulative

Izvanredni liječnički pregledi i edukacija za vozače recidiviste upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola i/ili opojnih sredstava uz djelovanje na promjenu ponašanja

HPD, MIZ, MUP

I.

Sukladno provedenim istraživanjima učinkovitosti predložiti obvezu ugradnje Alcohol Interlock uređaja u vozila osoba koje su u više navrata sankcionirane zbog vožnje pod utjecajem alkohola

MUP, CVH

II., III.