KRIŽEVCI: Edukacija školske prometne jedinice

Prigodno u sklopu Dječjeg tjedna, policijski službenik Policijske postaje Križevci održao je edukaciju 26 pripadnika Školske prometne jedinice OŠ „Vladimir Nazor“ u Križevcima koja broji ukupno 45 članova, a sve uz stručnu pomoć voditeljice prometne grupe navedene škole i prometnog redara Grada Križevci.

 

Tema edukacije u teoretskom dijelu bila je uloga pripadnika Školske prometne jedinice, opasnosti koje prijete pješacima kao sudionicima u prometu na cestama, pravila kretnja pješaka, vozač bicikala, osobnih prijevoznih sredstava i mopeda, dok su u praktičnom dijelu isti educirani o znakovima koje položajem ruku i tijela kao i pomoću „STOP“ tablice daju ovlaštene službene osobe, o čemu su se i sami okušali na raskrižju u blizini osnovne škole.

 

 

Cilj rada i edukacije pripadnika Školske prometne jedinice je poučavanje i obuka djece da poštuju prometna pravila i propise i upoznaju prava i obveze svih sudionika u prometu, te da postanu svjesna odgovornosti i posljedica koje mogu nastati kršenjem prometnih pravila i propisa i neodgovornim ponašanjem u prometu. Njihova osnovna zadaća je zaštita djece u prometu i skretanje pozornosti vozačima na prisutnost djece u prometu, posebno na one najmlađe u neposrednoj blizini osnovnih škola na način da osiguravaju prijelaz djece i ostalih sudionika preko kolnika ili obilježenog pješačkog prijelaza kao i sudjelovanje u prometno-preventivnim i odgojnim aktivnostima u tijeku školske godine.

 

 

Policijska postaja Križevci ovom prilikom poziva sve sudionike u prometu a posebno vozače da pokažu visoku razinu prometne kulture te da prilikom susreta sa pripadnicima školske prometne jedinice poštuju njihovu prisutnost i postupaju po njihovim zahtjevima izraženim pomoću „STOP“ tablice, radi sigurnosti svih sudionika u prometu.