FELJTON: Rutina vožnje i sigurnost prometa 4 dio - GPOP rutina

GPOP RUTINA: GLEDAJ - PROCJENJUJ - ODLUČUJ - POSTUPAJ (engl: LADA rutina, kratica za Look, Assess, Decide, Act)

 

Ova vozačka rutina se „naslanja“ na prethodnu rutinu, no nešto je složenija. GPOP rutina također je dio svake, ali baš svake radnje vozilom u prometu. Bez primjene ove rutine u vožnji - nema sigurne vožnje. Pravilna procjena prometne situacije ispred i oko vozila i uočavanje bitnih elemenata za njeno sigurno rješavanje, utječe na donošenje racionalne i propisne odluke vozača te osigurava propisno i sigurno postupanje vozilom u prometu.

 

U čemu se sastoji GPOP rutina?

 

GLEDAJ: Bez svrhovitog gledanja i percipiranja promete situacije nema niti donošenja ispravne odluke vozilom u prometu. Vozač mora osigurati dobru vidljivost iz vozila (VSUPZ rutina). Gledanjem ispred, iza, oko vozila, lijevo i desno od vozila (pogotovo na raskrižjima) vozač mora uočavati bitne elemente za rješavanje prometne situacije na temelju kojih će donositi odluke (prometne znakove, oznake na cesti, semafore, automobile na cesti, od kuda dolaze i kamo namjeravaju voziti, stanje na cesti, vidljivost, preglednost, bicikliste, pješake ...). Svrhovito gledanje zapravo predstavlja kontinuirano gledanje, prepoznavanje i uočavanje opasnosti na cesti i oko ceste. No, vozač mora stalno predviđati postupke i ponašanja drugih sudionika prometa, jer će o njima ovisiti i njegovi postupci i ponašanja.

 

PROCJENJUJ: Na temelju percepcije prometne situacije, procjenjuje se koliko je ta situacija jednostavna ili složena, bezazlena ili opasna i može li s obzirom na okolnosti postati potencijalno opasna?

 

Postupanje vozača uvelike će ovisiti upravo o ovim procjenama (… je li širina prometnog traka dovoljna za obilaženje zaustavljenoga vozila? … hoće li vozač otvoriti vrata i bez provjere izaći iz parkiranog vozila? … koja je brzina vozila iz suprotnog smjera? … hoće li pješak iznenada pretrčati cestu? … vide li me vozači drugih vozila? …itd.). Dakle, stalno procjenjivanje opasnosti i rizičnih ponašanja drugih sudionika prometa odlika je defenzivnih vozača.

 

ODLUČUJ: Na temelju svih prethodnih elemenata GPOP rutine (gledanja, uočavanja, prepoznavanja, predviđanja i procjene situacije) odlučuje se o postupku vozilom u konkretnoj prometnoj situaciji. Složene prometne situacije često diktiraju i zahtijevaju vrlo brzo donošenje odluke. Zato je iznimno bitno da vozač osigura dovoljno vremena za odluku i kasnije postupanje u skladu s prometnom situacijom. Na to će uvelike utjecati brzina vožnje. Smanjenjem brzine vožnje vozač si osigurava više vremena za donošenje odluke i ispravno postupanje. Zato je i propisano da se brzina vožnje mora prilagoditi prometnim, vremenskim, cestovnim i drugim uvjetima.

 

 

Svaka odluka vozilom u prometu mora biti ispravna i mora se temeljiti na prometnim propisima i sigurnosnim pravilima te u skladu s prometnim i drugim uvjetima.

 

POSTUPAJ: Nakon što je odluka donesena, vozač postupa u skladu s njom. Vozač mora postupati propisno, pravilno, pravodobno i smireno, a konkretna radnja vozilom mora biti izvedena brzo i točno. Postupanje vozača ne smije biti ishitreno, panično ili nesmotreno. Što je situacija na cesti opasnija i zahtjevi prometa veći, postupak vozača mora biti precizniji. Postupanje se mora prilagoditi konkretnoj prometnoj situaciji. Najčešće postupanje vozača (primjena rutine ZZR se podrazumijeva) poglavito u iznenadnoj i opasnoj situaciji svodi se na intenzivno kočenje, kočenje, ritmično kočenje, micanje noge s papučice gasa, ili promjenu stupnja prijenosa. Razina postupka proporcionalna je riziku i opasnosti od prometne nesreće (naleta na pješaka, biciklistu, drugo vozilo …). Opasna situacija može se izbjeći svrhovitim upravljanjem automobilom – okretanjem upravljača, u određenim slučajevima ubrzavanjem, ili nekom od kombinacija navedenoga.

 

Brzina vožnje i približavanja potencijalno opasnom mjestu na cesti ima izravan utjecaj na to hoće li vozač imati dovoljno vremena za postupak o kojem je odlučio?! Prebrza vožnja – neprilagođena ili netočna brzina čini ostatak rutine nemogućom.

 

Bit će situacija kada će vozač morati odustati od započete radnje automobilom. I to je postupanje. Često je vrlo zahtjevno i traži od vozača visoku razinu koncentracije. Odluka se mora donijeti „u sekundi“ s obzirom na novonastale okolnosti – odustajem ili nastavljam radnju!? Odustajanje od radnje mora biti vrlo dobro izvedeno (npr. odustajanje od pretjecanja), jer je to potencijalno opasna situacija. Zato je važna ova GPOP rutina, pogotovo njen „prvi dio“ – gledaj, procjenjuj, predviđaj, odlučuj!

 

Točno je da je promet dinamičan i često nepredvidiv. Za rješavanje prometnih problema treba uz poznavanje prometnih propisa i sigurnosnih pravila biti i prilično pronicljiv, spretan i kreativan.

 

Točno je da se ne može (i ne smije) cjelokupno upravljanje vozilom u prometu odvijati rutinski ili po navikama, ali uz ove rutine vaša će vožnja biti sigurnija i logički strukturiranija. Pri tome osjećat ćete se sigurnije i ugodnije u prometu.

 

Stjecanje i primjena ovih temeljnih vozačkih rutina pomaže izgradnji snažne KULTURE SIGURNOSTI kod svakog vozača.

 

I zato … NEKA NAM SIGURNOST POSTANE RUTINA!

 

I zato … NEKA NAM RUTINA POSTANE SIGURNOST!

 

....

Autor: Nenad Zuber (http://www.sigurno-voziti.net)