ANALIZA: Savjet za sigurnost prometa i Županijski Savjeti za sigurnost prometa

Objavljujemo peti dio velike analize organiziranog nastojanja poboljšanja razine sigurnosti cestovnog prometa u Hrvatskoj autora Nenada Zubera

 

Spoznaja i potreba unapređivanja sigurnosti u cestovnom prometu, promicanja i usklađivanja prometno-preventivnih aktivnosti i prometne kulture sudionika prometa na cestama, davno je etablirana u našoj zemlji. Zakon o sigurnosti prometa na cestama Republike Hrvatske iz 1991. utvrđuje postojanje Savjeta za sigurnost prometa na cestama [8] s jasnim zadaćama: razmatranje stanja i predlaganje mjera za unapređivanje sigurnosti prometa na cestama; poticanje, organiziranje, koordiniranje i provedbu aktivnosti u prometno-preventivnoj djelatnosti; davanje inicijative i predlaganje mjera za unapređivanje prometne kulture, jačanje discipline i odgovornosti sudionika u prometu, kao i niz drugih mjera značajnih za sigurnost prometa na cestama. Republički savjet za sigurnost prometa na cestama pored ovih poslova prati i koordinira rad Savjeta za sigurnost prometa u općinama.

 

Hrvatski savjet za sigurnost prometa na cestama je osnovan od ministra pomorstva, prometa i veza u Ministarstvu pomorstva, prometa i veza osniva. Savjet je imao skupštinu koja je imenovala predsjednika i članove iz reda predstavnika organa, organizacija i zajednica, te društvenih organizacija i udruženja građana čija je djelatnost od značenja za sigurnost prometa na cestama te iz reda znanstvenih, stručnih i javnih radnika.

 

Zakonom o sigurnosti prometa na cestama iz 1992. potvrđen je status Savjeta , a članovi su birani iz reda znanstvenih i stručnih djelatnika iz područja značajnih za sigurnost prometa na cestama te iz redova državnih tijela i organizacija od značaja za sigurnost u prometu. Predsjednika, tajnika i članove Savjeta, na prijedlog ministara, znanstvenih i stručnih organizacija, imenuje ministar pomorstva, prometa i veza. Savjet može osnivati svoje odbore i sekcije.

 

Zakonom je propisano i područje rada Savjeta. Savjet brine unapređenju prometnog odgoja i osposobljavanja mladih za sudjelovanje u prometu; potiče razvoj službe pomoći i informiranja na cestama; brine o preventivnim aktivnostima na cestama i vozilima; o unapređenju propagandno i informativnog djelovanja prema sudionicima u prometu; daje mišljenje nadležnim ministarstvima o nacrtima prijedloga zakona i drugih propisa od važnosti za sigurnost prometa i slično.

 

Djelovanje Savjeta potvrđeno je i u Zakonu o sigurnosti prometa na cestama iz 1996. godine , po istome načelu djelovanja i s istim zadaćama.

 

U Zakonu o sigurnosti prometa na cestama iz 2008. godine Savjet za sigurnost prometa  više se ne spominje, što je i bio razlogom za raspuštanje istoga.

 

 

 

Županijski Savjet za sigurnost prometa

 

Po prestanku rada Savjeta za sigurnost prometa, po županijama nastavljaju s radom ili počinju djelovati Županijski savjeti za sigurnost prometa na cestama, s ciljem rješavanja pitanja od interesa za sigurnost prometa na cestama, postizanja optimalne sigurnosti u prometu i razvijanja solidarnosti, humanih i etičkih odnosa i prometne kulture sudionika u prometu na cestama, promicanja i usklađivanja prometno preventivnih-aktivnosti sigurnosti u prometu na cestama pojedine županije.

 

Županijski savjet za sigurnost prometa Primorsko-goranske županije osnovan je 1998. godine. Slijedom su se osnivali slijedeći županijski savjeti: Međimurske županije, 1998.; Koprivničko-križevačke županije, 1999.; Karlovačke županije, 2000.; Krapinsko-zagorske županije, 2020.; Splitsko-dalmatinske županije, 2004.; Virovitičko-podravske županije, 2004.; Osječko-baranjske županije, 2008.; Istarske županije, 2011.; Vukovarsko-srijemske županije, 2012.; Brodsko-posavske županije, 2013.; Varaždinske županije, 2014.; Požeško-slavonske županije, 2017. te Sisačko-moslavačke županije, 2018. godine.

 

Za očekivati je da će i u Republici Hrvatskoj doći do porasta stradanja u prometu, a ukoliko se ne nastavi sa sustavnim radom na sigurnosti u prometu i ukoliko se ne iznađu trajni modaliteti osiguranja potrebnih sredstava za provedbu programa vezanih za sigurnost prometa na cestama, neminovno je da će trend stradanja u prometu biti još veći.

 

Prometna nesreća je slučajan događaj, ali sigurnost prometa ne smije biti slučajnost!