AKCIJA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA: Poštujte naše znakove!

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske već niz godina poduzima razne preventivno-represivne mjere i provodi aktivnosti s ciljem zaštite djece u prometu. Svakako najpoznatija od ovih aktivnosti je akcija „Poštujte naše znakove“

 

Stanje sigurnosti cestovnog prometa u osam mjeseci 2022. godine

Ovogodišnje stanje sigurnosti karakterizira povećanje broja svih pokazatelja, osim broja prometnih nesreća s poginulima i broja poginulih. Povećanja ostalih pokazatelja ne čude, jer je, pogotovo tijekom ljeta, zabilježen vrlo gust promet, vratili su se inozemni turisti, poboljšana je epidemiološka situacija a i epidemiološke mjere su liberalnije.

 

 

Stradavanje djece

 

Svjesni činjenice da prometni odgoj i obrazovanje djece u poznavanju prometnih propisa ima veliku ulogu u povećanju sigurnosti cestovnog prometa, kao i podizanju prometne kulture općenito, Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske već niz godina poduzima razne preventivno-represivne mjere i provodi aktivnosti s ciljem zaštite djece u prometu. Svakako najpoznatija od ovih aktivnosti je akcija „Poštujte naše znakove“. Da je ova akcija, koja se provodi kontinuirano, još od 1995. godine, pokazala svoju punu opravdanost govori podatak da se broj smrtno stradale i ozlijeđene djece na hrvatskim prometnicama od tada znatno smanjio.

U grafikonu koji slijedi vidljivo je osjetno smanjenje smrtnog stradavanja djece u razdoblju od 1994. do 2021. godine.

 

 

 

Bez obzira na pozitivne pomake, unatrag deset godina, na hrvatskim prometnim površinama smrtno je stradalo 66 djece, a ozlijeđeno je 8.960. Smanjenje broja najtežih stradavanja, sigurno je za istaknuti, pogotovo kada je riječ o djeci, ali zabrinjava nešto drugo.

 

Naime, struktura smrtno stradale djece prema svojstvu u kojem su sudjelovala u nesrećama, bitno se promijenila. Prije petnaestak godina djeca su najviše stradavala kao pješaci, a danas najviše stradavaju kao putnici u vozilima.

 

Najgore je da su djeca putnici najčešće u vozilima svojih roditelja ili najbližih osoba s kojima bi trebala biti i najsigurnija, ali stvarnost je drugačija. Djeca se nepropisno prevoze na prednjim sjedalima, sjede na stražnjim sjedalima nevezana ili se nalaze u neadekvatnim sjedalicama koja ne zadovoljavaju najosnovnije uvjete sigurnosti. To je problem na koji će se, između ostalog, i dalje usmjeravati preventivno i represivno djelovanje policije.

 

 

U donjoj tablici prikazani su pokazatelji stradavanja djece u osam mjeseci ove godine u usporedbi s istim razdobljem prošle.

 

Broj poginule djece manji je za 16,7%, što u brojkama znači da je ove godine poginulo petero djece, u odnosu na šestero u istom razdoblju prošle godine. Smanjen je broj teško ozlijeđene djece za 3,3%, a povećan lakše ozlijeđene i to osam posto. U ukupnom stradavanju ponovno je najviše djece (četiri postotka više) nastradalo kao putnici u vozilima pa treba ponoviti da je nevjerojatno susresti se s podacima koliko se djece svih uzrasta prevozi u vozilima s roditeljima, a da u današnje vrijeme velikog napretka pasivne sigurnosti u automobilima, niti su vezana ili na bilo koji drugi način osigurana od mogućeg stradavanja.

Zbog svega navedenog, početkom nove školske godine 2022./2023. u kojoj je u prve razrede osnovnih škola na području Republike Hrvatske upisano oko 36.000 djece, što znači toliko novih svakodnevnih sudionika u prometu, u sklopu strateških aktivnosti Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa i temeljem godišnjih planova rada, policija će poduzeti sljedeće aktivnosti:

 

Aktivnosti policije prije početka školske godine

 • zajedno s predstavnicima tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nadležnim za promet te poduzeća nadležnih za održavanje prometnica izvršen je pregled prometnica i prometne signalizacije u blizini škola te je zahtijevano otklanjanje uočenih nedostataka.

 

Aktivnosti policije za vrijeme provođenja akcije

 

Treba naglasiti da će broj i način provođenja policijskih aktivnosti biti usklađen s aktualnim epidemiološkim situacijama kako na nacionalnoj tako i na lokalnim razinama. Isto tako, posjete školama će biti realizirane isključivo izravnim dogovorima s ravnateljima ili drugim odgovornim osobama.

 

 • tijekom jesenskih mjeseci, policijski službenici održat će dvadesetominutna predavanja i razgovor u svim prvim razredima osnovnih škola i upoznavati djecu sa temeljnim pravilima sigurnog sudjelovanja u prometu,

 • tijekom održavanja predavanja ili naknadno, učenicima će se podijeliti prigodni promidžbeni materijal – vodootporne reflektirajuće kape,

 • policijski službenici će biti nazočni prvom roditeljskom sastanku učenika prvih razreda kako bi roditeljima u kratkom izlaganju izložili najvažnije poruke o sigurnom sudjelovanju njihove djece u prometu,

 • tijekom rujna, svakoga dana, posebice u vrijeme početka i završetka nastave, pojačano će se operativno-preventivno nadzirati prilazne ceste, ulice i raskrižja u blizini škola, radi nesmetanog i što sigurnijeg dolaska i odlaska djece u i iz škole. Temeljna zadaća policijskih službenika, koji će obavljati nadzor nad odvijanjem prometa, a po potrebi i upravljati prometom je omogućiti siguran prijelaz djece preko kolnika. Također će poduzimati sve zakonom propisane mjere prema nediscipliniranim vozačima, odnosno prema vozačima koji ne poštuju prednost prolaska pješaka na obilježenom pješačkom prijelazu. Jednako tako, policijski službenici će sankcionirati i sva nepropisno parkirana i zaustavljena vozila u zonama škola,

 • ijekom rujna pojačano će se kontrolirati brzine kretanja vozila na prometnicama u zonama škola radi represivnog djelovanja na vozače koji ne poštuju ograničenja brzine,

 • u vrijeme trajanja akcije u zonama škola raditi će i pripadnici prometne jedinice mladeži. Njihova zadaća je da u vrijeme dolaska i odlaska djece upravljaju prometom pješaka na jednom pješačkom prijelazu u blizini škole. U ostalom vremenu upozoravati će vozače koji nepropisno parkiraju vozila,

 • u školama u kojima su oformljene na obilježenim pješačkim prijelazima radit će i pripadnici školskih prometnih jedinica,

 • policija će samostalno, ali i u suradnji s Inspekcijom cestovnog prometa Ministarstva mora, prometa i infrastrukture provoditi nadzor autobusa kojima se organizirano prevoze djeca.

 

Osnovni razlozi zašto su djeca ugrožena kategorija sudionika u prometu

 • nižeg su rasta što im onemogućuje dobru preglednost prometne situacije,

 • vidno polje im je ograničeno,

 • zbog nižeg rasta teže su uočljivi ostalim sudionicima u prometu, osobito vozačima,

 • sposobnost točne procjene brzine kojom se kreću vozila, kao i njegove udaljenosti im je smanjena,

 • nije im u potpunosti razvijena sposobnost usmjeravanja pozornosti na zbivanja u prometu,

 • često reagiraju nenadano, impulzivno zato što su zaigrani,

 • nemaju još u potpunosti razvijen osjećaj za procjenu opasnosti.

 

Savjeti roditeljima

 • djecu u vozilima prevozite isključivo na propisan način,

 • nikada, bez obzira koliko se žurili, a u pratnji ste djeteta, ne činite prometne prekršaje,

 • porazgovarajte s djecom o prometu i ukažete im na potencijalne opasnosti koje im od njega prijete,

 • ukažite im na negativne, ali i pozitivne primjere ponašanja u prometu,

 • vježbajte sigurno prelaženje kolnika,

 • objasnite im svrhu pješačkog prijelaza i semaforskih uređaja, kao i razloge zbog kojih ih treba koristiti, te ulogu prometnog policajca,

 • ako je Vaše dijete prvoškolac posebnu pozornost posvetite putu u i iz škole,

 • odaberite najsigurniji put (ne nužno i najkraći) i uvježbavajte s djetetom sigurno kretanje po njemu,

 • ukažite djetetu na sva opasna mjesta na tom putu,

 • ispravite dijete u situaciji kada pogriješi, ali i nagradite ako usvoji i primjeni određena prometna pravila,

 • vlastitim promjerom pokažite djetetu kako se treba ispravno ponašati u prometu,

 • ne parkirajte nepropisno u zoni škole,

- neka djeca u vozilo ulaze i iz vozila izlaze na nogostup, a ne na kolnik,

 • u situacijama kada dočekujete dijete pred školom ili kućom, ne činite to na suprotnoj strani ulice,

 • ako se Vaše dijete kreće u prometu noću ili u uvjetima smanjene vidljivosti, pobrinite se da bude vidljiv, da na sebi ima odjeću i obuću što svjetlijih boja, odnosno kupite mu odjeću, obuću i školsku torbu s ugrađenim reflektirajućim tvarima.

 

Savjeti vozačima

 

- podsjećamo da je u zonama svih osnovnih škola brzina kretanja vozila ograničena na 40 km/h,

 • ne parkirajte nepropisno u zonama škola,

- povećajte pozornost u blizini škola,

- vodite računa da djeca ne znaju ili nedovoljno znaju prometne propise,

- poštujte znakove policajaca, pripadnika prometnih jedinica mladeži ili školskih prometnih jedinica,

- zaustavite vozilo i djeci dajte znak rukom da mogu sigurno preko ceste.

 

Savjeti djeci

- za kretanje koristite samo nogostup,

- cestu prelazite samo preko obilježenog pješačkog prijelaza – „zebre“,

- na mjestima gdje je semafor preko ceste prelazite samo na znak zelenog svjetla na semaforu,

- obvezno provjerite ima li nailazećih vozila i tek tada stupite na kolnik,

 • ako vozila neprekidno prolaze, sačekajte da se neko od njih zaustavi i vozač vam rukom pokaže da možete sigurno prijeći cestu.