UDRUGA RODA: Pravilo 3 puta UVIJEK i 3 puta NIKAD

Sigurno u prometu uz Rodine edukativne materijale

 

U pripremama za novu školsku godinu nikako ne smijemo zaboraviti pripremiti djecu za sigurno i odgovorno sudjelovanje u prometu!


Ne smijemo zaboraviti da se, zbog manjka vještina u prometu, djeca mogu izložiti opasnosti kad samostalno sudjeluju u prometu. Za samostalno sudjelovanje u prometu potrebno je razviti različite vještine, naučiti pravila te ih primijeniti u situacijama koje se kontinuirano mijenjaju. To je proces koji traje i zahtijeva pažnju odraslih kao i kontinuirano skretanje pažnje djeci na pravila sigurnog i odgovornog sudjelovanja u prometu.


Djeca su u prometu ugrožena zbog svog fizičkog i kognitivnog razvoja. Djeca su niska rastom što znatno utječe na njihovu perspektivu prometa, a i teže su vidljiva drugim sudionicima prometa. Osim toga, imaju ograničenije vidno polje od odraslih osoba, a zbog većeg broja mekih kostiju podložniji su ozljedama. Ako na to nadodamo da imaju manju mogućnost koncentriranja na više stvari, teže procjenjuju brzinu i udaljenost te su skloni impulzivno reagirati ne osjećajući stvarnu opasnost, odrasle osobe moraju preuzeti odgovornost za njihovu sigurnost, ponavljajući im pravila i strpljivo vježbajući s njima sudjelovanje u prometu.


Važni koraci koje dijete treba usvojiti za prelazak preko zebre:


Misli. Pronađi sigurno mjesto za prelazak kolnika − zebru sa semaforom ili bez njega.

Stani. Zaustavi se blizu ruba ceste pred zebrom (označenim pješačkim prijelazom).

Promotri. Lijevo, desno pa opet lijevo.

Poslušaj. Ako cesta nije dovoljno pregledna, obrati pažnju čuješ li vozilo koje dolazi.

Kreni. Ako na cesti nema vozila ili je vozilo koje dolazi stalo, prijeđi cestu.


Osim ovih osnovnih koraka za prelazak preko zebre, imamo i prijedlog jednostavnih uputa za dijete koje je na ovaj način lakše zapamtiti:


 

Za ponavljanje znanja o pravilima u prometu na njima zabavan način, predlažemo našu video igricu ČUDOvišna avantura koja donosi edukacija na jedan drugačiji način u popularnom obliku.

Više detalja kako učiti djecu prometu možete pronaći u našoj brošuri Prometna informativka za roditelje.