NPSCP 2020-2030: Nastradali sudionici prometnih nesreća prema svojstvu

Nacionalni plan sigurnosti cestovnog prometa za razdoblje 2021.-2030. (6 dio)

 

Struktura poginulih sudionika prometnih nesreća prema svojstvu u razdoblju od 2010. do 2019., pokazuje da najveći broj od 61 % čine vozači. Pješaci čine 20 %, a putnici 19 % svih poginulih sudionika prema svojstvu. Za isto razdoblje struktura teže ozlijeđenih sudionika prometnih nesreća prema svojstvu pokazuje da je najveći broj vozača 62 %, putnika 21 % i pješaka 17 %.

 

 

Izvor: Bilten o sigurnosti cestovnog prometa za 2019., MUP 2020.

 

Struktura poginulih i teže ozlijeđenih sudionika prometnih nesreća prema svojstvu pokazuje da je najveći broj čine vozači, 61,50 %, zatim putnici 20 %, te pješaci 19,50 %. Prema navedenom, može se utvrditi da su vozači u najvećem broju sudjelovali u prometnim nesrećama. No, također je važno napomenuti da su aktivni oblici prometovanja, tj. vozači bicikla činili 11 % od ukupnog broja poginulih vozača u prometnim nesrećama, pri čemu su vozači bicikla starosti 65 i više godina činili 38 % od tog broja. Poginuli i teže ozlijeđeni vozači bicikla u prometnim nesrećama činili su 15 % od ukupnog broja poginulih i teže ozlijeđenih vozača.