Provedena preventivna akcija "Za Božić nagrađujemo najsavjesnije vozače"

Za vrijeme provođenja akcije najsavjesnijim vozačima podijeljeni su promidžbeni materijali Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske, Grada Čakovca i Grada Preloga

 

Dana 23. prosinca 2021. godine na području Policijske uprave međimurske policijski službenici svih policijskih postaja proveli su preventivnu akciju „Za Božić nagrađujemo najsavjesnije vozače“.

 

 

Cilj ove akcije je ukazivanje na potrebu poštivanja prometnih propisa, poticanje na međusobno uvažavanje i tolerantnost prema drugim sudionicima, kao i razvijanje prometne kulture čime se doprinosi odgovornijem ponašanju u prometu.

Naime, poštivanje prometnih propisa i razvijanje prometne kulture pokazali su se kao ključni čimbenici koji utječu na prometnu sigurnost i smanjenje prometnih nesreća. U tu svrhu su policijski službenici kontrolirane vozače, a koji su dosljedno poštivali prometne propise, nagradili promidžbenim materijalima Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske, Grada Čakovca i Grada Preloga.

 

 

Svojom nazočnošću na području Policijske postaje Prelog akciju je podržao predstavnik Grada Preloga, Željko Poredoš.

 

 

 

Ovom preventivnom akcijom želi se potaknuti sve sudionike u prometu da i nadalje dosljedno poštuju prometne propise i na taj način doprinesu povoljnom stanju sigurnosti.