Dogradnja i ispitivanje vozila – smisao i procedura

CVH osim tehničkih pregleda i registracije u svojem Odjelu za ispitivanje vozila u suradnji s drugim ispitnim mjestima raspoređenima po cijelom području Republike Hrvatske obavlja ispitivanje vozila i dijelova tih vozila koji su bitni za sigurnost prometa na cestama.

 

Iako za većinu vozača u Hrvatskoj Centar za vozila Hrvatske simbolizira tehnički pregled vozila i registraciju, CVH osim tehničkih pregleda i registracije u svojem Odjelu za ispitivanje vozila u suradnji s drugim ispitnim mjestima raspoređenima po cijelom području Republike Hrvatske obavlja ispitivanje vozila i dijelova tih vozila koji su bitni za sigurnost prometa na cestama. S ciljem daljnje zaštite svih sudionika u prometu zanimljivo je istaknuti ulogu takvih postupaka.

 

Što je ispitivanje vozila? Pojam „ispitivanje vozila“ ili kolokvijalno „atest“ podrazumijeva više vrsta ispitivanja vozila, a svaki postupak se provodi prema određenim pravilima i zakonima. U postupku ispitivanja vozila provjerava se jesu li konstrukcijske i tehničke osobine vozila i njihovih dijelova, sklopova i uređaja u skladu s propisima i normama, odnosno jesu li oni uredno ispitani i/ili homologirani, kako bi vlasnik bio siguran u njihovu ispravnost. Ispitivanje vozila obavlja se temeljem Zakona o sigurnosti prometa na cestama i Pravilnika o ispitivanju vozila.

 

Tako kad govorimo o ispitivanju zapravo mislimo na pregled vozila koja se proizvode pojedinačno ili u maloj seriji; vozila na kojima se obavlja preinaka ili zamjena serijskog dijela, sklopa ili uređaja ne serijskim dijelom, pregradnja vozila ugradnjom sklopa ili uređaja; vozila za koja nisu poznati tehnički podaci potrebni za tehnički pregled i registraciju vozila; te sklopovi i uređaji koji su namijenjeni za ugradnju u vozila, a bitni su za sigurnost i ekološku podobnost vozila u prometu na cestama.

 

Vrste ispitivanja

 

Različite svakodnevne potrebe uvjetuju da se izvedbe nadogradnji, pregradnji i dogradnji vozila u mnogo toga razlikuju. Postoje nadogradnje koje nam služe da bi što lakše prevozili različita sredstva za svoje osnovne potrebe, različite vrste tereta, opreme i sl. Postoje one nadogradnje koje nam služe kao sredstvo rada kojim stvaramo nove vrijednosti, kojima se služimo kod građevinskih radova i sl. ili ih koristimo za različite vrste prijevoza robe te nadogradnje za posebne namjene (npr. vozila za vatrogasne potrebe, vozila hitne medicinske pomoći itd.).

 

Naravno, da bi se odobrila bilo kakva izvedba preinake vozila koja se može na siguran i ekološki prihvatljiv način uključiti u cestovni promet potrebno je pristupiti ispitivanju vozila kako bi se u samom postupku ispitivanja provjerila sukladnost s različitim propisima i normama koji se primjenjuju na tom području.

 

S obzirom na vrstu ispitivanja tako razlikujemo nekoliko kategorija ispitivanja: ispitivanje lakih prikolica; ispitivanje vozila s ugrađenim uređajima i opremom za pogon plinom; ispitivanje pregrađenih, dograđenih ili nadograđenih vozila; ispitivanje ugradnje pojedinih dijelova, sklopova ili uređaja; ispitivanje vozila za prijevoz opasnih tvari – ADR; ispitivanje vozila za izdavanje ITF/CEMT potvrde i ispitivanje autobusa kojima se organizirano prevoze djeca. Za svaku od ovih vrsta ispitivanja potrebno je zadovoljiti propisane uvjete, a ocjenu ispravnosti donosi licencirani nadzornik osposobljen za ispitivanje vozila uz zaključnu ocjenu djelatnika stručne službe Odjela za ispitivanje.

 

Procedura ispitivanja vozila

 

Nakon dovoženja vozila u jedno od ispitnih mjesta prvi korak postupka ispitivanja je pregled vozila, dijelova, sklopova i uređaja od strane nadzornika tehničke ispravnosti vozila koji je zadužen za obavljanje ispitivanja. Nakon inicijalnog pregleda vlasnik prijavljuje ispitivanje. Nadzornik zatim utvrđuje i snima tehničke značajke vozila, pojedinih sklopova i uređaja te uz pregled pripadajuće dokumentacije predmet šalje prema stručnoj službi na daljnju obradu. Stručna služba obrađuje rezultate utvrđene ispitivanjem u stanici i donosi konačnu ocjenu te izdaje Potvrdu o ispitivanju vozila. Ako se prilikom obrade predmeta uoče nepravilnosti, stanica tj. nadzornik koji je obavio ispitivanje i vlasnik vozila obavještavaju se o potrebnim ispravcima. Ovdje je vrlo bitno spomenuti da su proizvođači vozila, proizvođači dijelova, sklopova i uređaja te pravne i fizičke osobe koje obavljaju preinaku vozila dužni prilikom proizvodnje vozila, dijelova, sklopova i uređaja te preinake vozila postupati sukladno odredbama Pravilnika o ispitivanju vozila.

 

Procedura vraćanja vozila u prvobitno stanje

 

Naime, kod nekih vrsta ispitivanja, ako vlasnik preinačeno vozilo vraća u prvobitno stanje, takav se postupak također tretira kao preinaka te je prije ponovnog puštanja u promet potrebno ponovno raditi ispitivanje, a upravo u svrhu provjere da li je vozilo ispravno vraćeno u stanje prije nastale preinake tj. da li je preinaka izvedena propisno i prema pravilima struke ne narušavajući prethodne karakteristike vozila. Stoga je npr. izgradnja uređaja za pogon vozila na plin također preinaka i kao takva podliježe postupku ispitivanja, kako bi se utvrdilo da je vozilo doista i u potpunosti vraćeno u prvobitno stanje, a čime se dokazuje da vozilo zadovoljava sve tehničke i ekološke norme. To je potrebno obaviti i kod ostalih tzv. velikih atesta kao što su promjena vrste vozila (npr. iz teretnog u osobni), promjena motora, ugradnja udvojenih komandi za vozila auto škole itd. S druge strane, kod tzv. malih atesta (ugradnja kuke, branika, pneumatika i naplataka, ...) pri vraćanju vozila u prvobitno stanje nije potrebno raditi dodatna ispitivanja. U tom slučaju, nakon takvog zahvata, dovoljno je da se vlasnik vozila javi u jednu od stanica za tehnički pregled kako bi djelatnici evidentirali promjenu. Dokumentaciju koja je potrebna za pojedinu vrstu ispitivanja korisnici mogu pronaći na sljedećoj poveznici:

 

https://www.cvh.hr/gradani/ispitivanje/dokumentacija/