Centar za vozila Hrvatske uveo sustav dostave elektronički potpisanih dokumenata za fizičke osobe

Modernizacija u stanicama za tehnički pregled

 

Centar za vozila Hrvatske omogućio je svim fizičkim osobama dostavu elektronički potpisanih dokumenata prema stanicama za tehnički pregled za potrebe tehničkih pregleda i registracijskih postupaka. Dostava dokumenata poput kupoprodajnih ugovora, ugovora o leasingu, punomoći, sudskih odluka ili presuda te računa omogućena je putem web stranice edokumenti.tehnicki.hr.

 

„Centar za vozila Hrvatske kontinuirano prati trendove i potrebe vlasnika vozila, koji sve više prihvaćaju određena digitalna rješenja u različitim sferama. Uvođenjem ovog sustava omogućujemo zainteresiranim vlasnicima vozila jednostavniju dostavu potrebnih dokumenata. Pomoću e-potpisa vrši se identifikacija korisnika i provjera vjerodostojnosti potpisanog elektroničkog dokumenta, odnosno vjerodostojnost izvora i integritet sadržaja, što je važno za postupke kojima se doprinosi ispravnosti vozila i sigurnosti na cestama.“- izjavio je Tomislav Škreblin, rukovoditelj tehničkog odjela Centra za vozila Hrvatske.

 

Vlasnici vozila u sustav se prijavljuju putem sustava NIAS, koristeći vjerodajnice sigurnosne razine 3 ili 4. U aplikaciju se potom upisuje broj šasije vozila za koje se elektronički dokumenti dostavljaju te će isti biti vidljivi svim stanicama za tehnički pregled vozila u RH sljedećih 14 dana. STP će prilikom pozivanja vozila u postupku prijave tehničkog pregleda ili registracije, biti obaviještene o postojanju elektroničkih dokumenta, moći će pregledati dokument, provjeriti valjanost digitalnih potpisa i koristiti ih u postupcima u originalnom, elektroničkom obliku.

 

Detaljne upute o formatu i potpisivanju dokumenata i druge važne informacije o sustavu dostupne su u aplikaciji i na službenoj web stranici, no važno je naglasiti da vlasnik ili opunomoćenik trebaju biti prisutni u STP prilikom prijave tehničkog pregleda ili registracijskog postupka te da skenirani dokumenti nemaju svojstva elektroničkog dokumenta.