Vizija i ciljevi Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa

Analizom svjetskih, a posebice europskih smjernica za povećanje sigurnosti u cestovnom prometu razvidno je da je promijenjen pristup u metodologiji povećanja sigurnosti u cestovnom prometu. Pristup je promijenjen u samoj filozofiji shvaćanja uzročnika prometnih nesreća, prilikom čega se sve više pozornosti posvećuje upravo čovjeku i njegovoj odgovornosti prema sebi kao pojedincu i društvu u cjelini.

 

Upravo na tome je baziran švedski koncept Vision Zero koji ne prihvaća smrtne posljedice i teške ozljede, a koji je postao smjernica većine današnjih programa za povećanje sigurnosti cestovnog prometa.

 

Prema filozofiji koncepta Vision Zero, prije svega se podrazumijeva promjena razumijevanja odgovornosti sigurnosti, gdje se odgovornost stavlja na čovjeka kao korisnika prometnog sustava, ali i čovjeka kao upravitelja i kreatora prometnog sustava. Tako je odgovornost podijeljena na sve sudionike u prometnom sustavu te se sigurnost analizira već u samom planiranju i projektiranju prometnog sustava, što je vrlo bitno sa stajališta preventivnog djelovanja na nastanak prometnih nesreća, kao i smanjenje njihovih posljedica.

 

Podjela odgovornosti između korisnika, kreatora i upravitelja čini prometni sustav Republike Hrvatske sigurnim za sve!

 

Sukladno viziji održivog razvoja i sigurnosti cestovnog prometa Europske unije i Ujedinjenih naroda postavljen je posebni cilj: unapređenje sigurnosti cestovnog prometa u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2021. do 2030. Utvrđeni posebni cilj, koji će biti ostvaren provedbom mjera svrstanih u 13 područja djelovanja, izravno pridonosi ostvarenju Plana Ujedinjenih naroda za održivi razvoj 2030. (UN Agenda 2030.), cilju održivog razvoja (Sustainable Development Goals - SDG) broj 3. Osigurati zdrav život i promicati blagostanje za ljude svih generacija, te cilju broj 11. Učiniti gradove i naselja sigurnim i održivim mjestima.

 

 

 

 

 

NAZIV POSEBNOG CILJA

Unapređenje sigurnosti cestovnog prometa u Republici Hrvatskoj


ID

PODRUČJE DJELOVANJA

CILJ PROVEDBE MJERA

PD1

Sigurna brzina

 • do 2030. za 50 % smanjiti udio vozila koja se kreću brzinom većom od ograničene te postići smanjenje smrti i ozljeda povezanih s brzinom

PD2

Vožnja bez utjecaja alkohola, droga i lijekova

 • do 2030. za 50 % smanjiti broj smrti i ozljeda u prometnim nesrećama povezanim s vožnjom pod utjecajem alkohola i postići smanjenje onih povezanih sa psihoaktivnim tvarima

PD3

Sigurna vožnja

 • do 2030. za 50 % smanjiti broj nesreća uzrokovanih neopreznom vožnjom

PD4

Sigurnosna kaciga

 • do 2030. povećati udio vozača motocikala i mopeda koji tijekom vožnje na cesti koriste odgovarajuću sigurnosnu kacigu na 98 %.

PD5

Zaštita u vozilu

 • do 2030. povećati udio vozača i putnika u motornim vozilima koji pravilno koriste odgovarajući sigurnosni pojas i sigurnosni sustav za vezivanje djece tijekom vožnje na 98 %.

PD6

Prevencija distrakcije vozača

 • do 2030. za 50 % smanjiti broj teških nesreća

PD7

Aktivni oblici prometovanja

Pješaci

 • do 2030. za 50 % smanjiti broj teških nesreća

Biciklisti

 • do 2030. za 50 % smanjiti broj teških nesreća

PD8

Sigurnost motociklista i mopedista

 • do 2030. za 50 % smanjiti broj teških nesreća

PD9

Sigurnost profesionalnih vozača

 • do 2030. za 50 % smanjiti broj teških nesreća u kojima su sudjelovali profesionalni vozači

PD10

Sigurna infrastruktura

 • do 2030. sve nove ceste trebaju zadovoljavati predviđene sigurnosne standarde za sve sudionike u prometu ili imati tri i više zvjezdica

 • do 2030. postojeće ceste na kojima se odvija 75 % prometa trebaju biti ocijenjene s minimalno tri zvjezdice za sve skupine korisnika ceste, ovisno o kategoriji ceste i planiranom prometnom opterećenju po skupinama korisnika

PD11

Sigurna vozila

 • do 2030. povećati udio novih osobnih automobila sa sigurnosnim rejtingom EuroNCAP-a jednakim ili većim od utvrđenog praga

 • do 2030. smanjiti udio tehnički neispravnih vozila na redovnim tehničkim pregledima

PD12

Brze i učinkovite hitne službe

 • do 2030. realizirati dolazak hitne medicinske službe unutar 10 minuta za urbane sredine, 20 minuta za ruralne sredine i ostvarenje zlatnog sata za najveći mogući broj nesreća

PD13

Jačanje kapaciteta prometne policije i inspekcijskih službi

 • do 2030. ojačati ljudske i tehničke potencijale policije i inspekcijskih službi zaduženih za nadzor prometa na cestama za 100 %


Sukladno postavljenoj viziji i utvrđenom posebnom cilju postavljene su očekivane vrijednosti smanjenja broja osoba poginulih u prometnim nesrećama i teških prometnih nesreća do kraja planskog razdoblja, a uslijed implementacije mjera i aktivnosti ovoga Nacionalnog plana. Vrijednosti su prikazane prema područjima djelovanja, kao i za Nacionalni plan ukupno.

 

 

ID

PODRUČJE DJELOVANJA

BROJ TEŠKIH PROMETNIH NESREĆA (Na temelju prošlog desetogodišnjeg razdoblja)

CILJANA VRIJEDNOST BROJA TEŠKIH PROMETNIH NESREĆA (2029.)

PD1

Sigurna brzina

429

214

PD2

Vožnja bez utjecaja alkohola, droga i lijekova

92

46

PD3

Sigurna vožnja

959

479

PD4, PD8

Sigurnost motociklista i mopedista

673

335

PD5

Zaštita u vozilu

potencijal iskazan kroz druge ciljane vrijednosti koje je nužno postići kako bi se ispunili potencijali svih područja djelovanja

PD6

Prevencija distrakcije vozača

274

137

PD7

Aktivni oblici prometovanja

797

398

PD9

Profesionalni vozači

349

174

PD10

Sigurna infrastruktura

potencijal iskazan kroz druge ciljane vrijednosti koje je nužno postići kako bi se ispunili potencijali svih područja djelovanja

PD11

Sigurna vozila

PD12

Brze i učinkovite hitne službe

PD13

Jačanje kapaciteta prometne policije i inspekcijskih službi

 

 

 

NAZIV POKAZATELJA ISHODA

POČETNA VRIJEDNOST (2019.)

CILJANA VRIJEDNOST

DOPRINOS CILJEVIMA ODRŽIVOG RAZVOJA (SDG)

 

OI.02.11.25, Broj osoba poginulih u prometnim nesrećama1

297

148

SDG 3, SDG 11

 

OI.02.11.38, Broj nesreća s poginulim osobama

279

139

SDG 3, SDG 11

 

OI.02.11.37, Broj nesreća s teško ozlijeđenim osobama

2213

1106

SDG 3, SDG 11

 

 

 

1 Oznaka pokazatelja ishoda u Biblioteci pokazatelja za praćenje uspješnosti.