SLOVO ZAKONA: Izmjene Zakona o povlasticama u prometu za osobe s invaliditetom

AKD, Agencija za komercijalnu djelatnost postao je 15. studenog Nositelj javne ovlasti za izdavanje Europske parkirališne karte te Europske i Nacionalne iskaznice za osobe s invaliditetom. Novim Zakonom o povlasticama u prometu izdavanje parkirališnih karata za osoba s invaliditetom (OSI iskaznice) više nije u nadležnosti županija.

 

Za izdavanje navedenih dokumenata potrebna je provedbena zakonodavna regulativa kojom će biti propisan izgled isprava, načini njihova izdavanja te njihova korištenja.

 

Prvo izdavanje dokumenata će biti po službenoj dužnosti, odnosno bez podnošenja zahtjeva od strane korisnika. Ovaj postupak će se provesti nakon uspostave informacijskog sustava povlastica u prometu, a najkasnije do 15. svibnja 2024.

 

Automatizirani sustav će povezivati dobivene podatke o invaliditetu iz Registra osoba s invaliditetom s kriterijima iz Zakona. Budući da se izdavanje isprava temelji na podacima iz ROI iz AKD-a apeliraju korisnike da provjere u Registru osoba s invaliditetom jesu im upisana sva oštećenja organizma i njihov postotak.

 

 

Za sve koji ostvare pravo na navedene javne isprave iste će biti dostavljene na njihovu adresu prebivališta u Republici Hrvatskoj, a sve nove informacije će se javno objavljivati.

 

Obavijest o statusima dokumenata koji trenutno posjeduju osobe s invaliditetom a u opsegu su prava iz navedenog zakona, do uspostave sustava, možete potražiti na stranici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Republika Hrvatska će biti prva zemlja EU koja će nove europske dokumente izdati svim građanima RH koji ispunjavaju propisane kriterije i to prije stupanja na snagu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi europske iskaznice za osobe s invaliditetom i europske parkirališne karte za osobe s invaliditetom.

 

U prijelaznom razdoblju, šest mjeseci od stupanja na snagu Zakona, a do izdavanja OSI iskaznica, prava se mogu ostvarivati sljedećim ispravama:

  • Parkirališnom kartom za osobe s invaliditetom;
  • Rješenjem Ministarstva mora, prometa i infrastrukture o oslobađanju od plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta;
  • Potvrdom / smart karticom koje je do stupanja na snagu ovoga Zakona izdalo trgovačko društvo Hrvatske autoceste d. o. o.;
  • Iskaznicom za pomorski prijevoz osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju.

Postupci izdavanja Parkirališne karte za osobe s invaliditetom (Znak pristupačnosti za osobe s invaliditetom) koji su započeti prije stupanja na snagu Zakona o povlasticama dovršit će se primjenom odredbi Zakona o sigurnosti prometa na cestama

 

Znači, uvođenjem jedinstvenog sustava sve osobe s invaliditetom moći će na jednom mjestu ostvariti sva svoja prava koja se temelje na podatcima koji su u Registru osoba s invaliditetom, zato se pozivaju da provjere svoj status i postotak oštećenja.

 

Postojeće parkirališne karte vrijede i dalje, odnosno u narednih šest mjeseci, a nakon toga korisnici mogu očekivati da će nove Europske parkirališne karte za osobe s invaliditetom dobiti na kućnu adresu.

 

 

Kazne za zlouporabe:

 

Prema slovu zakona, novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 1000,00 eura kaznit će se za prekršaj osoba koja svoju Europsku parkirališnu kartu za osobe s invaliditetom ustupi drugoj osobi na korištenje te se može oduzimanjem Europske parkirališne karte za osobe s invaliditetom privremeno onemogućiti korištenje iste u trajanju od jednog mjeseca do dvije godine.

 

Također, ako se utvrdi da se u osobnom automobilu ne nalazi osoba s invaliditetom koja je nositelj prava, za vozača je propisana kazna 300,00 do 1000,00 eura.