Sabor prihvatio izmjene Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Hrvatski sabor je danas većinom glasova izmijenio Zakon o sigurnosti prometa na cestama uz prihvaćanje vladinih amandmana kojima su uvaženi argumenti liječničke struke.

 

Tako se odustalo od nakane da se obveže liječnike da o privremenoj nesposobnosti vozača moraju obavijestiti policiju. Liječnik koji je obavio pregled o privremenoj nesposobnosti upozorit će vozača te upozorenje evidentirati u medicinskoj dokumentaciji.

 

Liječnici neće morati dojavljivati policiji zdravstveno stanje vozača

 

Za liječnike koji to ne učine propisane su prekršajne sankcije, kao i za vozače koji će upravljati vozilom u prometu na cesti za vrijeme dok im je liječnik izdao upozorenje o privremenom zdravstvenom stanju.

 

Privremena nesposobnost ne može biti duža od šest mjeseci, a po njenom isteku vozač se neće ponovno upućivati na liječnički pregled. Predložene odredbe stupit će na snagu danom donošenja izmjena Pravilnika o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače.

 

Odredbe o postupanju liječnika u pogledu trajne nesposobnosti za vožnju se ne mijenjaju.

 

"Drago nam je da je vlada poslušala apele liječničkih udruga", složili su se Andreja Marić (SDP), Darko Klasić (HSLS) i Renata Sabljar Dračevac (Socijaldemokrati).

 

Davor Dretar (DP) ocijenio je međutim da je riječ o "patki" jer će liječnici i dalje odlučivati smije li vozač voziti. "Zdravstveni korpus se uplašio osiguravajućeg korpusa, a 'po lampi' će dobiti vozači", ustvrdio je Dretar.

 

"Morali ste mijenjati i podnijeti amandman jer su vam doktori počeli kuvertirati otkaze", rekla je Ivana Kekin (Klub zeleno-lijevog bloka).

 

Nova pravila za vozače romobila, monocikala, segwaya i još neka pravila

 

Izmjenama zakona o prometu reguliraju se uvjeti sudjelovanja u prometu električnih romobila, monocikala, segwaya i sl.

 

Osobnim prijevoznim sredstvima smatraju se vozila s elektromotorom ne jačim od 0,6 kW i koja na ravnoj cesti ne mogu razviti brzinu veću od 25 km/h, a koja nemaju sjedeća mjesta, kao što su monocikl s motornim ili električnim pogonom, segway te romobili s motornim ili električnim pogonom.

 

Električni romobili koji ne spadaju u kategoriju osobnih prijevoznih sredstava, dakle oni koji voze brže od 24 kilometra na sat, moraju biti homologirani i registrirani.

 

Prema izmijenjenom zakonu, svi vozači romobila, rola i koturaljki moraju nositi kacigu. Kazna za one koji je ne budu imali je 300 kuna. Motoristi će, pak, zbog vožnje bez zaštitne kacige biti kažnjeni s 1000 kuna.

 

Kacigu na biciklu moraju nositi vozači bicikla mlađi od 16 godina, u suprotnom im slijedi kazna od 300 kuna. Novim Zakonom smanjila se kazna za slušalice u ušima za vrijeme vožnje sa sadašnjih 1000 na 300 kuna.

 

Uvedena je obveza vozačima romobila i drugih osobnih prijevoznih sredstava da noću i danju u slučaju smanjene vidljivosti budu označeni reflektirajućim prslukom, reflektirajućom biciklističkom odjećom ili drugom reflektirajućom oznakom.

 

Gdje se mogu kretati vozači električnih romobila, segwaya...

 

Uvodi se i obveza vozača osobnih prijevoznih sredstava da se kreću biciklističkom trakom ili stazom. Iznimno, ako biciklistička staza ili traka ne postoje, vozači osobnih prijevoznih sredstava moći će se kretati po površinama namijenjenim za kretanje pješaka te zonama smirenog prometa, pod uvjetom da vode računa o sigurnosti drugih sudionika u prometu.

 

U slučaju da na nekoj cesti nema pločnika namijenjenog pješacima, vozači romobila smiju se kretati dionicama županijskih, lokalnih i nerazvrstanih cesta na kojima je brzina kretanja ograničena na 50 km/h ili manje i na kojima je to dopušteno postavljenim prometnim znakom kojim se dopušta kretanje osobnih prijevoznih sredstava. Pritom se moraju kretati što bliže desnom rubu kolnika.