NACIONALNI PLAN SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA: Sigurna brzina

Statistička analiza podataka na čijim rezultatima su temeljene mjere i potencijali iz područje djelovanja „Sigurna brzina“, odnose se na prometne nesreće kojima je brzina uzrok prometne nesreće.

 

Brzina je, u kombinaciji s drugim prekršajima, uzrok čak 39 % teških prometnih nesreća na prometnicama Republike Hrvatske, dok je u 17 % slučajeva ona isključivi uzrok. Shodno navedenom, evidentna je važnost djelovanja na prometne nesreće kojima je brzina jedan od uzročnih čimbenika.

U cilju smanjenja broja teških prometnih nesreća kojima je uzrok brzina definirane su 22 aktivnosti podijeljene u osam mjera:

• Provođenje preventivno-edukativnih i promidžbenih aktivnosti

• Usklađivanje ograničenja brzine na svim cestama uzimajući u obzir sve karakteristike i uvjete

• Povećanje razine sigurnosti odvijanja cestovnog prometa na mjestima gdje se obavljaju radovi na cesti

• Projektiranje sigurnog prometnog sustava

• Istraživanja

• Jačanje nadzora brzine

• Izmjena i dopuna zakonske regulative

• Uvođenje ISA (Intelligent Speed Assistance).

 

Provođenjem definiranih mjera predviđa se smanjenje broja osoba poginulih u prometnim nesrećama kao i broja teških prometnih nesreća kojima je uzrok isključivo brzina za 50 % do kraja planskog razdoblja Nacionalnog plana, odnosno s 429 na 214 teških prometnih nesreća.

 

 

Tip mjere

Mjera

Aktivnost

Odgovornost

Razdoblje provedbe

Edukacija

Provođenje preventivno-edukativnih i promidžbenih aktivnosti

Provođenje aktivnosti u cilju podizanja svijesti o opasnostima i posljedicama prekoračenja brzine

MZO, MUP, MMPI, HAK, RSO

I.

Inženjerska rješenja

Usklađivanje ograničenja brzine na svim cestama uzimajući u obzir sve karakteristike i uvjete

Usklađivanje prometnih znakova ograničenja brzina sa stvarnom situacijom na cestama

UJC, MUP, RSO

I., II.

Smanjiti ograničenja i operativne brzine na dionicama s visokom koncentracijom nesreća (gdje je brzina uzročni čimbenik)

UJC, MUP, RSO

I.

Unapređenje sustava promjenjivih prometnih znakova s ciljem prilagodbe graničenja brzine trenutačnim uvjetima na cesti, a sukladno stvarnim potrebama

UJC, MUP, RSO

I.

Povećanje razine sigurnosti odvijanja cestovnog prometa na mjestima gdje se obavljaju radovi na cesti.

Efikasnija identifikacija i kažnjavanje vozača prijestupnika - posebno vozača teških vozila koji ne poštuju dopuštena ograničenja brzine

MUP, MMPI

I.

Projektiranje sigurnog prometnog sustava

Projektiranje prometno-tehničkih elemenata lokacija i dionica na način da onemogućuju razvijanje velikih brzina (posebno u urbanim zonama)

UJC, JLS, MMPI, RSO, MUP

I., II., III.

Implementacija opreme za smirivanje prometa u slučaju kad nije moguće utjecati na prometno-tehničke elemente ili je potrebno brzo djelovati s ciljem povećanja sigurnosti

UJC, JLS, MMPI, RSO, MUP

I., II., III.

Istraživanja

Istražiti razloge zbog kojih vozači ugrožavaju sebe i ostale sudionike u prometu kršenjem propisa vezanih za ograničenje brzine. Poseban naglasak staviti na recidiviste koji krše propise vezane za ograničenja brzine

MUP, HPD, RSO

I.

Istražiti na kojim dionicama se događa najviše prometnih nesreća uzrokovanih brzinom uz procjenu potencijala smanjenja društvenog troška s ciljem prioritizacije djelovanja

UJC, MMPI, RSO

I.

Istražiti inovativna rješenja za smanjenje broja prometnih nesreća uzrokovanih brzinom

MUP, UJC, RSO

II., III.

Istražiti mogućnosti i predložiti rješenja za učinkovitije naplate izrečenih kazni

RSO, MUP, MPU

I.

Utvrđivanje lokacija gdje je nužno djelovati na smirivanje prometa uz definiranje tipskih rješenja. Posebnu pozornost usmjeriti na gusto naseljena područja

RSO, UJC, MUP

I.

Istražiti mogućnost i opravdanost davanja određene ovlasti nadzora brzine jedinicama lokalne samouprave i/ili upraviteljima cesta, a u svrhu sankcioniranja većeg broja prekršaja ograničenja brzine uz prijedlog rješenja

RSO, MUP

I.

Istražiti pitanje objektivne i subjektivne odgovornosti - identitet osobe koja je upravljala vozilom produljuje postupak utvrđivanja odgovornosti

RSO, MUP, MPU

I.

Jačanje nadzora brzine

Optimizacija izbora mjesta kontrola brzine i lokacija ciljanih akcija policije

MUP, JLS, UJC

I.

Uvođenje kontrole prosječne brzine ("section control" ili "point to point control").

MUP, JLS, UJC

I.

Kontrola prosječne brzine u tunelima

MUP, JLS, UJC

I.

Uvođenje nadzora brzine na dionicama i mjestima s povećanom frekvencijom prometnih nesreća

MUP, JLS, UJC

I.

Iniciranje nabavke uređaja za nadzor brzine od strane jedinica lokalne samouprave

MUP, JLS

I.

Mjerenje prosječne brzine u zoni radova

MUP, JLS, UJC

I., II., III.

Zakonska regulativa

Izmjena i dopuna zakonske regulative

Revidirati toleranciju uređaja za mjerenje brzine te je svesti na minimalno moguću

DZM, MUP

I.

Uvođenje ISA (Inteligent Speed Assistance)

Sukladno svjetskim smjernicama, postupno uvoditi sustav za nadzor brzine u vozilu koji vozače informira o njihovoj trenutačnoj brzini kretanja te ih upozorava ako voze nepropisnom brzinom

CVH, MUP

III.